Diaconie gebruikt reserves om goede doelen extra te steunen

6 december 2020
Het College van Diakenen ondersteunt mensen die om wat voor redenen ook hulp nodig hebben. Ver weg en dichtbij. Elk jaar krijgen we giften om dat belangrijke werk te doen. Maar ook gebruiken we een deel van onze financiele reserves om juist in deze tijd wat extra’s te doen. In onze jaarlijkse begroting laten we zien hoe dat gebeurt. We zorgen er voor dat er geen geld wordt opgepot maar dat er méér geld naar goede doelen gaat dan we via collectes en vrijwillige bijdragen ontvangen. Zeker nu is dat erg belangrijk.

Als u de begroting wilt inzien dan kunt u deze link volgen. Daar vind u ook contactgegevens van de diaconie, voor als u nog wat meer van details of achtergronden wilt weten. Hieronder een illustratie van de zaken die we ondersteunen, dit jaar dus met een wat grotere inzet door ook onze reserves aan te spreken.

Het Rechtfonds valt onder het beheer van de diaconie, en wordt ingezet om mensen in onze eigen regio, binnen of buiten onze kerkgemeenschap, te helpen die acuut extra financiële ondersteuning kunnen gebruiken. Hierbij gaat het om relatief kleine bedragen. De keuze om iemand te ondersteunen gebeurt niet willekeurig maar weloverwogen en zonodig na goedkeuring van diaconie. In veel gevallen beslist het Rechtfonds zelf, alleen bij bijzondere uitgaven of situaties is er overleg met diaconie.

In het verleden heeft de diaconie een legaat toegewezen gekregen; het geldbedrag is gebruikt om te beleggen bij Oikocredit. Oikocredit maakt het voor mensen in de arme landen mogelijk om met behulp van een startkapitaal een bedrijf te beginnen; het startkapitaal van Oikocredit is een lening die de mensen weer in termijnen terugbetalen.

Door het interen op het vermogen van de diaconie wordt het mogelijk om extra steun te geven aan projecten in landen waar armoede heerste. ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) maakt deel uit van de diaconie, en houdt zich bezig met de toekenning van deze donaties. De coronacrisis maakt de nood hoger, juist ook in ontwikkelingslanden. Door een (tijdelijke) lock-down raken mensen hun werk en inkomen kwijt, en blijft er soms niet genoeg over voor eten of medische zorg. Om die mensen te helpen worden organisaties, die in die landen actief zijn, financieel gesteund met substantiële bedragen. Andere voorbeelden zijn het steunen van het organisaties die actief zijn in gebieden die getroffen zijn door natuurrampen (overstroming, aardbeving, verloren oogsten door droogte of aantasting van bv sprinkhanen) of oorlog.

Dit jaar hebben we gekozen voor het extra steunen van de volgende organisaties: Rode Kruis, Leger des Heils, Artsen zonder Grenzen en de Voedselbank.


Namens de diaconie, Wim Hendriks. 
terug