Derde Adventszondag

Zondag 11 december 2022
De derde zondag van de Advent wordt ook Gaudete (Latijn voor Verheug U) genoemd. In de Johanneskerk ging dominee Sophie Bloemert uit Heerlen voor. In liederen, lezing en verkondiging stelde ze Maria centraal. De evangelielezing beschreef het bekende verhaal van de ontmoeting tussen Maria en haar oudere nicht Elisabeth.
Maria krijgt in protestantse kringen steeds meer aandacht, vertelde Bloemert. Ze had een boek meegebracht van Arnold Huijgen: ‘Maria, icoon van genade’, het beste theologische boek van het jaar 2021. In haar uitleg schetste Bloemert een feministische, profetische en zelfbewuste Maria.

De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen, waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde. Dat was dan ook de andere lezing van deze zondag.

De cantorij onder leiding van Hans Timmermans verleende medewerking aan deze dienst.

Willy de Koning

  

  
terug