Stenen en hun betekenis

Zondag 20 november 2022
Zondag 20 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel de Zondag van de Voleinding genoemd, of Eeuwigheidszondag. Het is gebruikelijk om dan de namen te noemen van de gemeenteleden die ons dit jaar ontvielen. Bij het uitspreken van hun namen, leeftijd en sterfdatum door dominee Jolien Leeffers stak Christel Prins als Taakdrager van dienst voor elk van hen een kaars aan. De kaarsen stonden in een kring op de tafel voorin de kerk, met versiering van rood lint en groene klimop. Daar rondom heen lagen de witte stenen met de namen van de overledenen.
Jolien Leeffers was in de Bijbel op zoek gegaan naar de betekenis van stenen en koos daarbij lezingen uit Psalm 31 : 1-6 en Marcus 12 : 10 en 11, waarin Jezus over zichzelf zegt: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.” Zo kwamen er in de overdenking meerdere symbolische betekenissen over stenen voorbij en blijkt er voor ieder mens een taak te zijn als steen in de gemeente van Christus. In de Brief aan de Efeziërs zegt Paulus: “U bent zelf gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, met Jezus Christus zelf als de hoeksteen.”
Na de dienst mochten de nabestaanden één van de kaarsen meenemen en de steen met de naam van hun dierbare. Daarnaast was er voor iedereen een waxinelichtje om zo vanuit de gemeente het licht mee naar huis te nemen en om ook andere geliefde overledenen te gedenken die niet tot de gemeente behoorden.
De cantorij verleende medewerking aan de dienst en Cariene Groen-Zwart begeleidde op orgel en piano.

Willy de Koning

terug