Spring!-dienst op 2 oktober

27 september 2022
Op twee oktober is het weer Spring!-dienst in de Johanneskerk. In deze serie laagdrempelige en inspirerende vieringen staan dit jaar bijbelverhalen met ‘ontmoetingen’ centraal. Deze keer gaat het om de ontmoeting van Mozes met God, op de berg Sinai. Zoals altijd is er bij Spring!-diensten ook volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Al om 10 uur is er koffie, in de dienst is een ‘ontmoetingsmoment’, en na afloop is er soep.

We kijken erg naar u uit. En we hopen ook dat u zich vrij voelt vrienden en bekenden eens uit te nodigen naar deze toegankelijke diensten.  Ook die zijn welkom, en ontmoeten we graag.

Het Spring!-team.
 
terug