Kerk op schoot over de Schepping

11 juli 2022
Op zondagmiddag 10 juli was er weer Kerk op schoot voor de jongste kinderen. We begonnen weer met het favoriete liedje van ds. Beer, die daarbij aan alle kinderen hun naam vraagt. Bij het zingen werden we begeleid door Doetien Benz op de accordeon. Er waren deze keer wel 10 kinderen waarvan twee grote zussen die al goed konden helpen en zelfs een kindje van nog maar 2 weken oud.

Het thema was de Schepping. Eerst was er niets…. Alle kinderen mochten in een lege doos kijken: zo ziet ‘niets’ eruit. Ook onder de tafel met het grote tafelkleed was niets te zien. Vervolgens ging er een klein lichtje aan in de doos en door een kijkgaatje kon iedereen zien hoe het nu licht werd in de doos. Dat was de eerste dag!

Op de tweede dag maakte God de aarde (een groen kleed) en de zee (een blauw kleed) met daarboven de hemel met een heleboel wolkjes die de kinderen mochten laten vliegen boven de tafel. Op de derde dag kwamen de bloemen. Ieder kind kreeg een eigen narcis waarbij we het liedje zongen: ‘Narcisbolletje, kom eens uit je holletje’. De bloemen kregen een plaatsje op de aarde. Daarna maakte God de zon, maan en sterren, die mochten de kinderen met knijpertjes ophangen aan de lucht. Dat was de vierde dag.

Op de vijfde dag maakte God de vissen in het water en de vogels in de lucht en op de zesde dag volgden de dieren op het land. Daarvoor hadden alle kinderen hun eigen dierenknuffels meegenomen. Ook die kregen allemaal een plekje. En daarna kwamen de mensen. Dat zijn wijzelf, dus alle kinderen kwamen erbij zitten en we zongen samen ‘Hoofd, schouders, knie en teen’.

Toen was de hele schepping klaar. God was er blij mee en wij zijn dat ook en daarom vierden we feest en hingen we de slingers op. Er volgde nog een gebedje en daarna was er voor iedereen wat te drinken en aten we feestelijke bloemenkoekjes. En iedereen mocht z’n eigen narcis mee naar huis nemen. Bert Blom maakte de mooie foto’s.

De volgende Kerk op schoot is op zondagmiddag 11 september om 15 uur in de Johanneskerk.

Ds. Jolien Leeffers

terug