Bert Bosman onderscheiden

Vrijdag 23 juni 2023
Een mooie verrassing was er voor Bert Bosman. Nadat hij als penningmeester van het College van Kerkrentmeesters tijdens de Gemeente-avond een toelichting gegeven had op de jaarrekening en zijn vertrek aankondigde, kreeg hij door kerkenraadsvoorzitter Sietse van der Sluis een onderscheiding opgespeld.

Bert heeft zich 21 jaar lang ingezet voor het financiële welzijn van de kerk, zo bleek uit de woorden van Sietse:
“Hij was van Rooms Katholieke huize maar had en heeft een warm hart voor de protestantse kerk, waar zijn vrouw Monica lid van was en is en waar zij allerlei activiteiten voor deed. Hij wou in zijn vrije tijd ook best wat voor die kerk doen. Zo begon in 2002 de carrière van Bert Bosman bij onze kerk als financieel administrateur. Door zijn groeiende inzicht en de goede samenwerking met de penningmeester kreeg hij steeds meer zicht op die rol van penningmeester. Dat leidde in 2007 tot het overnemen van die functie als formeel financieel geweten van de kerk. Je bent bovendien de penningmeester die onze protestantse gemeente weer naar een positief resultaat hebt weten te managen na vele jaren een negatief resultaat te hebben gehad! Ook daarvoor dus hartelijk dank.”

Ko Krijger is bereid gevonden om per 1 juli het penningmeesterschap van Bert over te nemen, zodat continuïteit is gewaarborgd. Bert heeft toegezegd om ondersteuning aan Ko te geven zolang dat nodig is.
Sietse: “Voor het succesvol uitvoeren van al jouw taken in de afgelopen jaren heeft de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer jouw werkzaamheden voor de kerk willen waarderen met een draaginsigne in zilver en een oorkonde. Die is net op tijd binnen gekomen en ik ben blij dat ik die deze avond aan jou mag overhandigen en opspelden.”, aldus de kerkenraadsvoorzitter. “Het is méér dan verdiend! Na vele jaren succesvol actief geweest te zijn is er door omstandigheden nu een einde gekomen aan deze periode. We vinden het jammer dat je moet stoppen, maar hebben er alle begrip voor. Een heel groot dankjewel voor alle energie en het goede werk dat je de afgelopen jaren voor ons als kerkgemeenschap hebt gedaan!”

De onderscheiding toont het beeldmerk van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer voor de Protestantse Kerk in Nederland.

Bert had tijdens zijn uitleg over de jaarrekening niet onder stoelen of banken gestoken dat hij vindt dat de PGMBD haar vermogen beter moet beheren. Het geld dat nu op de bank staat levert alleen de bank iets op; door het te beleggen kan dat de kerk een flinke buffer opleveren. Echter, door traagheid in de besluitvorming is dat er nog niet van gekomen. Maar!.... er komt nu een beleggingscommissie en Bert heeft toegezegd daar wel de kartrekker van te willen zijn.

Willy de Koning
  
 
 


 

terug