Noodhulp na aardbeving Haïti

Zaterdag 21 augustus 2021
Vorige week zondag werd de bevolking van Haïti getroffen door een zware aardbeving. Onder andere kerkgangers werden tijdens de ochtendmis opgeschrikt toen het dak van hun kerk plotseling instortte. Er wordt in het puin nog steeds naar mensen gezocht. Door de aardbeving kwamen al veel mensen om het leven of raakten gewond. Na de tropische storm Grace die later deze week het eiland ook nog trof, is het dodental verder opgelopen naar 1.500. Meer dan 80.000 huizen zijn vernietigd of beschadigd, hele gebieden zijn ondergelopen waardoor hulpverlening bemoeilijkt wordt. Er is grote behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep, en voorziening voor schoon drinkwater.

Voor zondag 22 augustus stond een andere diaconale collecte op het rooster maar we hebben, op verzoek van Kerk in Actie, besloten voor de slachtoffers van deze natuurramp te collecteren. Samen met kerken wereldwijd steunt Kerk in Actie lokale partners op Haïti bij het geven van noodhulp.

We doen een dringend beroep op u allemaal: kom in actie voor de mensen van Haïti; U kunt uw bijdrage geven in de kerkcollecte maar u kunt ook een gift overmaken op de rekening van ZWO (NL33 INGB 0001 0589 57, t.n.v. ZWO Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal) of Diaconie (NL57 INGB 0001 0386 40, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Maas- en Beekdal), o.v.v. 'Noodhulp Haïti'.
Diaconie/ZWO
 
terug