Kringenwerk Westelijke Mijnstreek

Al ruim dertig jaar organiseren vrijwilligers het Kringenwerk in de Westelijke Mijnstreek. Ieder jaar proberen zij een boeiend programma samen te stellen op het snijvlak van geloof en leven, waarbij steeds wordt gezocht naar deskundige inleiders, eigentijdse thema's en verrassende vormen. Het programma biedt volop kansen voor verdieping, maar evenzeer voor ontmoeting en ontspanning.

Activiteiten die verbonden zijn met de Protestantse gemeente Maas- en Beekdal vindt u hier, maar ook activiteiten, die samen met andere geloofsgemeenschappen worden georganiseerd. Welkom is iedereen die geïnteresseerd is in spiritualiteit, theologie, wereldgodsdiensten, maatschappelijke vragen, kunst of muziek. Er is gesprek en bezinning, soms met inleiders, maar er zijn ook filmavonden. U kunt zingen, Joods koken of bijzondere wandelingen maken.

Ga naar:
terug