Invulling vacature ds. Pier Prins

29 september 2022
Op 24 september heeft de kerkenraad een heidag gehad. Besproken is onder andere de vacature die is ontstaan na het vertrek van ds. Pier Prins, hoe die moet worden ingevuld, wat financieel passend is en ook wat de mogelijkheden zijn om voor een bepaalde periode een voltijds predikant te beroepen.

Op basis van de laatste financiële inzichten is een kerkelijk werker voor de gemeente aanzienlijk goedkoper dan een predikant. Betekent dit dat we met de teruglopende inkomsten voor een kerkelijk werker zouden moeten kiezen? En is een kerkelijk werker iemand die we zoeken?

Het profiel, waarnaar we op zoek zijn, is iemand die naast de gewone taken in de geloofsgemeenschap ook in staat is om de catechese op te pakken. Iemand die ervan houdt om voor te gaan, die de oecumene een warm hart toedraagt en hier actief aan wil meewerken.  We zoeken iemand die complementair is aan ds. Jolien Leeffers en die ook de bevoegdheid heeft om de sacramenten te bedienen. Onze voorkeur gaat daarom uit naar een predikant. Meer details over het profiel, dat ook op de heidag besproken is, vindt u hier.

Uit de ontwikkeling van de financiën van onze gemeente blijkt dat we ons geen voltijds predikant kunnen veroorloven. Van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de PKN krijgen we maximaal toestemming voor een 0,7 FTE predikant. Een belangrijk onderdeel van de aanvraag aan de CCBB is het jaarlijkse saldo van kosten en inkomsten en niet zozeer het vermogen dat we hebben. Uit berekeningen blijkt dat als we de pastorie in Geleen verkopen en de daaruit voortvloeiende gelden actief duurzaam beleggen - volgens de richtlijnen van onze PKN  - ontstaat een situatie die het ons mogelijk maakt om met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te gaan voor de 0,7 FTE predikant.

Als we naar de toekomst kijken, moeten we ook kijken naar de omgeving om ons heen. We moeten er rekening mee houden dat de kerken om ons heen mogelijk geen predikant en/of geen kerkelijk werker (meer) hebben. Samen werken met elkaar is geen luxe maar noodzaak. Om die samenwerking vorm te geven. is een parttime predikant, welke ook kan voorgaan in onze omliggende gemeentes, een must.

Het liefste willen we natuurlijk een predikant wiens aandacht geheel naar Maas- en Beekdal kan uitgaan. We gaan dan ook proberen, samen met de predikant, om een project te formuleren waarmee we de eerste jaren het resterende deel van een voltijds predikant mogelijk kunnen maken. Het deels met subsidie betalen van dit project en door een deel van ons huidige vermogen, volgens de richtlijnen van de PKN, duurzaam te beleggen, zou de gevolgen voor ons vermogen moeten beperken.

Vol vertrouwen beginnen we onze zoektocht, de zoektocht naar een nieuwe predikant voor onze gemeente. 

Namens de kerkenraad,
Sietse van der Sluis
 
terug