De barmhartige Samaritaan

Zondag 21 januari 2024
In honderden kerken in Nederland wordt de komende week dagelijks gebeden om eenheid. De jaarlijkse ‘Week van gebed voor Eenheid van christenen’ begon vandaag, ook in de Johanneskerk.
Daar was in het kader van de oecumene een dienst samen met de parochie Christus’ Hemelvaart- H. Joseph (Vrangendael) met als voorgangers ds. Jolien Leeffers en Peer Boselie. Een oecumenisch projectkoor o.l.v. Hans Timmermans verleende medewerking en Cariene Groen-Zwart begeleidde op orgel en piano. De Week van gebed voor eenheid van christenen staat dit jaar in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: “Heb God lief… en je naaste als jezelf.”

Peer Boselie hield een overdenking naar aanleiding van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waarin de vraag van de kritische Farizeeërs, “Wie is dan mijn naaste?“, door Jezus werd beantwoord. “Dat is nog steeds een beresterk verhaal”, zei Boselie en knoopte er voorbeelden uit het verleden, maar ook uit het heden aan vast. Zoals de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van november. “De Samaritaan werd gezien als tweederangs burger, zoals ook nu sommige mensen als tweederangs burger worden beschouwd en met de nek worden aangekeken. Politici worden geacht het algemeen belang te dienen, maar daar lijkt het voorlopig nog niet op. We krijgen, wat we hebben gekozen. Algemeen belang betekent, denken vanuit de ander. Zoals de barmhartige Samaritaan deed. Een veelzeggend verhaal. Misschien mogen we hoop putten uit het feit dat er nog een klein aantal Samaritanen resteert, die zowel de Israëlische als de Palestijnse nationaliteit hebben. Misschien helpen zij opnieuw de weg te wijzen naar een meer verdraagzame, meer barmhartige wereld”, aldus Boselie. In deze viering werd niet het brood gedeeld, maar op tafel lagen wel een breekbrood en Turks brood te wachten om gebroken en gedeeld te worden.

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid is afkomstig van christenen uit Burkina Faso. Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties werkten samen om christenen wereldwijd te helpen een week lang in eenheid te bidden. In Nederland zorgden MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) voor de vertaling en uitgave van het materiaal.

Al sinds 1847
De Week van gebed is internationaal en is in Nederland ontstaan door een samenvoeging van de Week of Prayer van de Evangelische Alliantie en de Week of Prayer for Christian Unity van de Wereldraad van Kerken. De Week of Prayer heeft oude wortels. Zowel in Nederland als daarbuiten werd die voor het eerst gehouden in 1847. Aanleiding was een internationale conferentie, een jaar eerder, in Londen. Daaruit ontstond de World Evangelical Fellowship, een interkerkelijke organisatie die tal van kerken verenigt. Sindsdien wordt in zo’n honderd landen jaarlijks tegelijkertijd een gebedsweek georganiseerd. In Nederland speelde de Evangelische Alliantie (nu: MissieNederland) daar een belangrijke rol in. Het andere initiatief, de Gebedsweek voor de Eenheid van de christenen, begon in 1908 op initiatief van de geestelijke Paul J. Wattson. 

In onze gemeente zijn nog de volgende vieringen:
  • Geleen, zondag 21 januari 15.00 uur, Ontmoetingskerk Vesper, voorganger Riet van Alst.
  • Urmond, maandag 22 januari 19.00 uur, Protestantse Kerk oecumenische viering, voorgangers pastoor Ralf Schwillens en ds. Jolien Leeffers.
  • Geleen, dinsdag 23 januari 19.00 uur, Augustinuskerk oecumenische viering, voorgangers pastoor Rainer Kancke en ds. Jolien Leeffers.
  • Grevenbicht, zondag 28 januari 14.30 uur, oecumenische viering in de Catharinakerk, voorgangers pastoor Houwman en ds. Jolien Leeffers.

Deze vieringen zijn voorbereid door werkgroepen met afvaardigingen vanuit de verschillende deelnemende parochies en kerken.

Willy de Koning
 
 

terug