Diaconie begroting 2022 ter inzage

Zaterdag 23 oktober 2021
In het college van Diakenen wordt komende week de begroting 2022 vastgesteld. Een print van de begroting ligt op zondag 31 oktober ter inzage in de Johanneskerk, en op 7 november in de Ontmoetingskerk. Bij die print ligt ook een korte toelichting.

De begroting 2022 van het college is al in de Kerkenraad van oktober besproken. In de bespreking werd waardering uitgesproken voor de activiteiten van de diaconie. Op een heel praktische manier worden mensen geholpen die dat nodig hebben, en dat is een wezenlijk onderdeel van ons kerk zijn. Het gaat daarbij niet alleen om gemeenteleden, maar juist ook om mensen in onze wijdere omgeving. Tegen die achtergrond ondersteunt de diaconie ook andere organisaties, zoals het Leger des Heils.

Indien u vragen heeft over de begroting 2022 dan kunt u contact opnemen met Wim Hendriks. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar cvdpen@pgmbd.nl.

Namens het college van diakenen
Wim Hendriks

terug