Corona: alleen basismaatregelen

7 oktober 2022, geactualiseerd 15 januari 2023
Het is nog winter, en corona (net als griep) blijft dan een besmettingsrisico. We blijven daarom vooralsnog via de emmertjes bij de uitgang collecteren. De collectezakken blijven nog even aan de muur hangen. En verder blijven we voorzichtig met het handen geven na de dienst. 

Meer in het algemeen vragen we een ieder om rekening met elkaar te houden. Blijft u thuis bij verkoudheid, en bij  twijfel kan het verstandig zijn even een zelftest te doen voor u naar de kerk komt, of aan een (kerkelijke) activiteit deelneemt. 
  
De kerkenraad
 
terug