Coronamaatregelen worden strenger

14 oktober 2020
De nieuwe strengere maatregelen die door het kabinet op 13 oktober zijn afgekondigd, hebben ook gevolgen voor ons kerkelijk leven. Wij zullen deze regels respecteren en zullen bij twijfel over de interpretatie de veilige kant kiezen. Veel activiteiten uit ons programma kunnen daardoor niet doorgaan, en we beseffen dat dat voor veel mensen een groot gemis is. Ontmoeting, verbinding en verdieping – ze komen op een lager pitje, net nu we die zó hard nodig hebben.

Kerkdiensten
Het aantal kerkgangers wordt beperkt tot 30. Vooraf aanmelden is verplicht, en kan via deze site (https://www.pgmbd.nl/aanmelden). Om iedereen een eerlijke kans te geven om een dienst bij te wonen is aanmelding pas mogelijk vanaf 1 week voorafgaand aan de dienst.
Door de beperking in aantal kerkgangers gaan we de komende weken al onze kerkdiensten in de Johanneskerk in Sittard houden. Zo heeft iedereen de gelegenheid de dienst thuis te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Vanaf het moment dat ook vanuit de Ontmoetingskerk uitgezonden kan worden (volgens planning 15 november) volgen we weer het om-en-om rooster.
Concreet betekent dit voor de komende weken (zie ook het kerkdienstrooster):
18-10 Johanneskerk (was: de Ontmoetingskerk)
25-10 Johanneskerk
01-11 Johanneskerk (was: de Ontmoetingskerk
08-11 Johanneskerk
15-11 Ontmoetingskerk
22-11 Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Om zoveel mogelijk nabestaanden de gelegenheid te bieden om de dienst bij te wonen zijn er diensten zowel in de Johanneskerk (om 10.30 uur ) als ook in de Ontmoetingskerk (om 16.00 uur). In beide gevallen kunnen de kerkdiensten ook via kerkTV gevolgd worden, of teruggekeken.
 
2. Vergaderingen
Uitgangspunt is dat vergaderingen digitaal, dus bijvoorbeeld via MS Teams worden gehouden. Fysiek vergaderen mag als iedere deelnemer daar voorstander van is en mits de basisregels worden gehandhaafd. Het aantal deelnemers in een ruimte is beperkt door de 1,5 m regel. Voor elke ruimte is aangegeven hoeveel personen aanwezig kunnen zijn. In de kerkzaal is dat maximaal 30 personen.

3. Bijeenkomsten
We zien voorlopig af van vrijwel alle andere bijeenkomsten zoals breicafé, krantleesgroep, de zondagmiddagbijeenkomst in de Ontmoetingskerk, Zin en Hapjes, Emmaplein 50, enzovoorts. Dat is ontzettend jammer, en we hopen natuurlijk dat we over niet al te lange tijd weer fysiek bij elkaar kunnen komen.

Intussen is het belangrijk elkaar toch vast te houden, als is het maar per telefoon. Of schrijf eens een kaartje! 

 
terug