De link tussen betaalgemak en onderlinge verbondenheid

Vrijdag 12 februari 2021
Op het moment van schrijven van dit artikel is de Actie Kerkbalans 2021 enkele dagen geleden begonnen en is in Den Haag net besloten om een avondklok in te stellen. Wij denken na hoe we onze vrijwilligers minder kunnen belasten en tegelijkertijd de mogelijkheden voor onderlinge contacten openhouden. We zien mogelijkheden in het gebruik van digitale oplossingen, die ook nog financiële voordelen opleveren voor onze gemeente. Daarbij speelt uw e-mailadres een hoofdrol.

Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van digitaal betalen. Daarvoor heeft de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal twee verschillende mogelijkheden: Automatische Incasso en SKG Collect. De eerste werd in ‘Geleen’ ingezet voor de Actie Kerkbalans en de tweede werd voor verschillende financiële acties gebruikt in ‘Sittard’. 
SKG Collect is een soort webwinkel, die gebruikt kan worden voor het bestellen van collectebonnen, maar ook voor het overmaken van bijdragen voor digitale collectes (bijv. de Paascollecte, die al een aantal jaren in Sittard gehouden werd), de solidariteitskas en de Actie Kerkbalans. De betalingen vinden plaats via iDEAL.

Het gebruik van SKG Collect betekent voor onze gemeente een besparing, omdat we geen post meer hoeven te sturen en de bankkosten lager zijn. Bovendien worden de ontvangen bijdragen automatisch geboekt wat fouten voorkomt en minder tijd kost voor de vrijwilligers die de betaaladministratie doen.

Nog maar een klein deel van onze gemeente maakt gebruik van SKG Collect. Gezien de voordelen die dat voor onze gemeente biedt, zouden wij het gebruik graag zien toenemen. Daarvoor is uw toestemming nodig. Gebruikt u SKG Collect nog niet, maar bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden? Klik dan hier om het contactformulier in te vullen. We zullen u daarna benaderen over de mogelijkheden en hoe het verder gaat.

We zouden uw e-mailadres ook graag voor andere doeleinden willen gebruiken. We denken daarbij aan pastorale en diaconale activiteiten, het toesturen van onze nieuwsbrief, de digitale versie van Onderweg, etc.. Ook daarvoor is uw toestemming nodig. Als u een mailtje stuurt naar lrp@pgmbd.nl, zullen wij u een formulier sturen, waarin u uw wensen m.b.t. het gebruik van uw contactgegevens kunt aangeven. U kunt het formulier hier ook on-line invullen. Wij zullen ervoor zorgen dat er overeenkomstig uw wensen met uw contactgegevens wordt omgegaan.

Als u geen internet heeft of geen betalingen via internet doet, blijft u een acceptgiro ontvangen en kunt u op de voor u vertrouwde manier blijven betalen.
  
College van Kerkerentmeesters
terug