Collectanten gezocht!

Dinsdag 21 november 2023
Iedere zondag wordt tijdens de kerkdiensten in de Johanneskerk gecollecteerd. Na afloop wordt het ingezamelde geld geteld en bij de penningmeester ingeleverd. Dit was altijd een taak, die alleen door ambtsdragers kon en mocht worden uitgevoerd. Maar inmiddels zijn de mogelijkheden wat ruimer geworden en mogen ook ‘niet-ambtsdragers’ collecteren. Wij als gemeente Maas- en Beekdal willen daar graag gebruik van maken door een enthousiaste groep collectanten op te richten, die samen met de betreffende ambtsdrager of taakdrager van dienst de collectes en het tellen gaat verzorgen. 

We willen een pool met collectanten samenstellen, die aan de hand van een rooster samen de werkzaamheden gaat verdelen. Bijvoorbeeld dat je als collectant eens per maand of tweemaandelijks op een zondagmorgen de collecte verzorgt. Collecteren doe je samen met de ambtsdrager of taakdrager van dienst. Na afloop van de dienst ga je dan samen met hen in de consistorie de opbrengst van de collecte tellen en vastleggen op een formulier. Dit geef je vervolgens aan de penningmeester of een vertegenwoordiger van de penningmeester.

Interesse om collectant te worden?
Op 1 januari 2024 willen we graag met deze collectantenpool starten. Interesse om collectant tijdens de zondagsdienst te worden? Meld je dan aan bij Sietse van der Sluis, voorzitter kerkenraad.
Dat kan via vz@pgmbd.nl of telefoonnummer 06-53722402.

En als het je leuk lijkt om ook de coördinatie te doen van het collectantenrooster, dan horen we dat natuurlijk ook graag. Geef dat dan even aan bij jouw aanmelding.
 
Ik kijk uit naar jullie aanmelding als collectant van de Protrestantse Gemeente Maas- en Beekdal.

Sietse van der Sluis,
voorzitter kerkenraad
 
terug