Boeiende kringen van start

27 september 2022
Vanuit het kringenwerk starten de komende weken twee zeer interessante gesprekskringen. Het gaat om ‘Gesprekken rond Levensbeschouwing’, elke eerste donderdagochtend van de maand (start: 6 oktober), en om de gesprekskring ‘Geloof en Wetenschap’ op de tweede dinsdag van de maand (start: 11 oktober). Beide gesprekskringen worden gehouden in het Parochiehuis Oud Geleen, Leurstraat 3. Beide zijn van 10.00 tot 12.00 uur.

Beide kringen bestaan al geruime tijd, maar zijn onverminderd van belang. Voor wat betreft ‘Gesprekken rond Levensbeschouwing’ noteert het kringenwerkprogramma dat de wereld waarin we leven een wereld is van ‘vooruitgang’.  Dat is een open deur, maar dat neemt niet weg dat dat tegelijk ook een interessant, verwarrend en soms vermoeiend fenomeen is. Dat geldt ook voor de hele samenleving en dus ook voor de domeinen van ideologie, politiek en levensbeschouwing. Die verandering is een bron van gevoelens van onrust en onveiligheid, maar kan ook een uitdaging zijn om anders en nieuw te denken over dingen die op je weg komen. Hoe afwijkend mensen ook denken, het kan heel vruchtbaar, zinvol en zelfs gezellig zijn om te praten, je open te stellen voor andere beginselen, levensvisies en geloven. Wees welkom vanaf 6 oktober op deze kring. Hoewel opgeven niet nodig is kun je verdere informatie krijgen bij inleider Wim Cuypers, tel: 046-4431709, e-mail: wpmcuypers@hotmail.com

De andere gesprekskring, ‘Geloof en Wetenschap’, bezint zich op de huidige ontwikkelingen in het denken over wetenschappelijke en maatschappelijk actuele vraagstukken. We stellen bijvoorbeeld vragen bij het verdwijnen van de invloed van de kerken in de huidige samenleving. Anderzijds zetten wij kritische vragen bij wetenschappelijke of maatschappelijke ontwikkelingen, die, historisch gezien, vanuit de kerken werden opgepakt. Dit jaar bespreken we hoofdstukken uit het boek "21 lessen voor de 21e eeuw" door Yuval Naoch Harari. Om te kunnen deelnemen zijn interesse en tijd een voorwaarde. Wilt u meepraten en meedenken, u bent van harte welkom vanaf 11 oktober. Opgeven is niet nodig, wel is verdere informatie te verkrijgen bij inleider John Schreurs, tel: 046-4743249, e-mail: famschreurs@live.nl

Wij ontmoeten u graag in Parochiehuis Oud Geleen.

Kringenwerk
 
terug