Bloemen voor Agnes Hana

Zondag 12 december 2021
Een jaar lang verleende dominee Agnes Hana bijstand in het pastoraat bij onze gemeente. “Toen in de zomer van 2020 onze gemeente vacant raakte wegens het vertrek van dominee Irene Pluim kwam iemand op het lumineuze idee om Agnes Hana eens te polsen of ze kon bijspringen”, legde kerkenraadsvoorzitter Marnix van Gurp uit. “Veel mensen kenden haar nog als voormalig predikant van onze gemeente en we hebben nu allemaal gezien hoe plezierig en betrokken de samenwerking in het afgelopen jaar is verlopen. Ook ging ze voor in de kerkdiensten, met in haar preken af en toe een vrolijke noot, waardoor je heel luchtig weer naar huis kon gaan.”
Agnes zelf bedankte op haar beurt dominee Pier Prins voor de samenwerking en ze vroeg zich hardop af of ze wel ‘ja’ had gezegd als hij hier niet was geweest, “maar ik dacht, als Pier daar zit, dan gaan we het samen redden!”
Tekst: Willy de Koning

 
terug