Bijbelse koningen in land van Swentibold

13 april 2023
Op zondagmiddag 16 april is er een korte wandeling door bronnenbos Grasbroek. Dat bos is het hart van het land van Swentibold, met een verlaten kasteelmotte waar volgens de legende ooit de rechterstoel van deze koning stond. Op de wandeling horen we niet alleen over Swentibold zelf (en zijn vrouw), maar ook over koningen in koninginnen uit de bijbel. Verhalen die even oud als tijdloos en actueel zijn.

Het is 1100 jaar geleden, en het duurde maar vijf jaar. Het bestuur van Koning Swentibold over onze contreien. En toch. Nog altijd heet het hier het ‘land van Swentibold’, komen we zijn naam tegen in wandelmarsen en gymnastiekverenigingen, en zijn er straten naar hem genoemd. Het moet te maken hebben met het sprookjesachtige beeld dat we hebben van koningen.Erg sprookjesachtig was Swentibolds korte leven overigens niet. Kind van een minnares van zijn vader, nauwelijks geaccepteerd, een twijfelachtige aanspraak op de troon, soms genereus en dan weer kleinzielig. Bedrogen en verslagen, heel soms een succesje. Tenslotte vermoord door een tegenstrever, waarmee zijn liefhebbende vrouw Oda onmiddellijk in het huwelijk trad. Als je het zo opschrijft een levensverhaal dat zó in de bijbel had kunnen staan. Ook daar tal van verhalen over koningen die vaker mislukken dan slagen, soms wijs zijn maar even vaak wreed en corrupt. Daarom op deze wandeling niet alleen de verhalen en legenden over Swentibold, maar evenzeer een ontmoeting met Bijbelse koningen en koninginnen. Van Saul tot Achab, en van Salomo tot Izebel.

Dit is een wandeling in de serie Geloof te Voet, die tijdens Corona onderbroken was. Eerder volgden we de zendingsreis van Paulus rond de visvijver van Sittard, en wandelden we als het volk van Israel over de Schwienswei.

We wandelen dit keer door het bronnenbos bij Grasbroek, en starten bij familie Stuij in Limbricht. We verzamelen om 14.45 bij Beekstraat 30, Limbricht. De wandelafstand is circa 3 kilometer. Trek stevige schoenen aan, het kan wat drassig zijn. 

Bert Stuij
 
terug