Bevestiging Yolanda Kragt als diaken

Maandag 24 oktober 2022
“Jezus zelf is de belichaming van de dienst aan de naaste. Of je nu ambtsdrager bent of niet, je probeert in Zijn voetspoor te treden.” Dat waren woorden uit de preek van dominee Agnes Hana tijdens de dienst van zondag 23 oktober, waarin Yolanda Kragt als diaken werd bevestigd.
Agnes Hana had nog even goed nagevraagd of het wel in orde was dat zij dit als gastpredikant zou doen, “want dat is niet gebruikelijk”. Maar het bleek in orde en ze beloofde er een feestelijke dienst van te maken, omdat het fantastisch is als er iemand opstaat en “ja” zegt. “Een diaken is een helper voor hem of haar die geen helper heeft”, legde ze uit.
Yolanda en Agnes hadden allebei een lezing voor deze dienst uitgekozen. Beiden uit het Nieuwe Testament en ook dat is niet gebruikelijk, “maar we hebben het tóch gedaan”. Doorgaans wordt er zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament gelezen. Agnes koos voor Lucas 10 : 25-37, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Yolanda koos voor Mattheüs 25 : 31-37, over het scheiden van de schapen en de bokken; de dienst aan de naaste.
Eén van de liederen die Yolanda graag met de gemeente wilde zingen was het kinderlied ‘Jezus, open mijn oren. Leer mij uw wil te verstaan’.
“Yolanda heeft al een hele loopbaan in de kerk achter de rug”, vertelde Agnes Hana, “en niet alles is altijd even leuk. Het is soms een zaak van lange adem.”
Op de bevestigingsvragen antwoordde Yolanda: “Ja, met Gods hulp beloof ik dat!” en de gemeente zegde toe haar te steunen in haar werk als diaken.

Willy de Koning


 
terug