Gemeenteberaad over grote kerkgebouwen

19 mei 2021
U heeft het wellicht al in Onderweg gelezen, er komt een gemeenteberaad over de bestemming van de grote kerkgebouwen. Dat zal zijn op donderdag 10 juni a.s in de Ontmoetingskerk. Wij nodigen u daar hartelijk voor uit. U kunt op twee momenten komen, in de middag om 15.00 uur, of in de avond om 20.00 uur. Het beraad van 20.00 uur kunt u ook via kerk TV volgen.

Vorig jaar heeft de kerkenraad het voorlopige besluit genomen om vanaf 1 januari 2022 de zondagse kerkdiensten van 10.30 uur in de Johanneskerk te laten plaatsvinden. Het besluit is met een uitgebreide toelichting gepubliceerd in de Onderweg van december afgelopen jaar. Nu het weer mogelijk is om elkaar te treffen kunnen we – eindelijk – het gemeenteberaad hierover houden. We doen het in twee rondes zoals aangegeven, omdat we maximaal 30 mensen in de Ontmoetingskerk kunnen ontvangen. Uiteraard geldt bij deze uitnodiging nog wel het voorbehoud dat de corona-voorschriften e.e.a. toe moeten laten, maar dat ziet er vooralsnog goed uit.

De bijeenkomsten zullen twee agendapunten hebben:

  1. Toelichting op het voorgenomen besluit dat de kerkenraad genomen heeft
  2. Mogelijke herbestemming van de Ontmoetingskerk

We hopen dat u aanwezig kunt zijn, liefst fysiek, maar zo nodig ’s avonds via Kerk-TV. Zowel wanneer u fysiek aanwezig wilt zijn, als ook wanneer u het gemeenteberaad wilt volgen via Kerk-TV, moet u zich aanmelden bij Wim Hendriks (tel. 06-10515291) of Joke van der Steen (tel. 046-4584618).

Als u vragen heeft, kunt u die natuurlijk stellen op het gemeenteberaad. U kunt die ook al van te voren stellen (ook als u bijvoorbeeld niet komen kunt). U kunt een mail sturen naar de kerkenraad via het mailadres vz@pgmbd.nl. U kunt ook bellen met Bertha Verkerk (tel. 06-30512508).

Namens de Kerkenraad,
Marnix van Gurp

terug