Voorstel beroep predikant krijgt steun

Zaterdag 23 oktober 2021
Gemeente enthousiast na kennismaking

Al eerder hebt u in Onderweg kunnen lezen dat de beroepingscommissie een predikant voor onze gemeente gevonden heeft. In september kwam de commissie tot de unanieme voordracht van ds. Jolien Leeffers, nu nog predikant in Weert. Op basis van deze aanbeveling nam de kerkenraad zich voor Jolien te beroepen, maar pas nadat zij de gemeente gehoord zou hebben. Daarvoor was er een gemeenteavond op donderdagavond 21 oktober georganiseerd, die door een groot aantal gemeenteleden bezocht werd.

Op de gemeenteavond was er allereerst een kort verslag van de voorzitter van de beroepingscommissie, Joop Joossen. Joop vertelde dat de commissie zich bij haar zoektocht had laten leiden door het profiel van onze gemeente, en de daarvan afgeleide profielschets voor de nieuwe predikant. Met die profielen bij de hand is er contact geweest met een flink aantal mogelijke kandidaten. Deels omdat die zelf gesolliciteerd hadden, deels omdat zij vanuit de commissie benaderd werden. Een aantal kandidaten was door gemeenteleden gesuggereerd. Terwijl dat proces liep kwam in de zomer de sollicitatie van ds. Jolien Leeffers binnen. Zij was door een collega op onze vacature gewezen, en enthousiast geworden. Dat sprak ook zeer uit de brief die zij stuurde, en de daaropvolgende gesprekken met alle leden van de beroepingscommissie. Op basis van die gesprekken, en gesteund door het commentaar van ‘referenten’ (mensen die Jolien kennen of met haar hebben gewerkt) bracht de commissie haar advies uit – ds. Jolien Leeffers past goed bij onze gemeente!

Na de woorden van Joop was het de beurt aan ds. Jolien Leeffers zelf om zich voor te stellen. Zij vertelde iets over haar manier van predikant zijn, over haar gezin met vijf zoons en twee kleinkinderen, haar hobbies en haar drijfveren. Ze had een korte presentatie meegebracht, zodat we een mooi beeld kregen. Al meteen benadrukte Jolien dat zij het heel belangrijk vindt zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen te leren kennen. Om daar al deze avond een begin mee te maken kregen we allemaal een kennismakingsformulier mee; alsof ze al begonnen was! Er kwamen nog enkele vragen, onder meer over haar reden om wat later de opleiding tot predikant te gaan volgen, en over haar werk met jongeren en kinderen.

Marnix van Gurp nam als voorzitter van de kerkenraad vervolgens het woord, en vroeg de gemeente of er bezwaren waren tegen het beroep op ds. Jolien Leeffers. Die waren er niet; de keuze van beroepingscommissie en kerkenraad werd door de aanwezige gemeenteleden unaniem gesteund. Marnix bevestigde dan ook dat de kerkenraad, nu de gemeente gehoord is, van plan is een beroep uit te brengen op ds. Jolien Leeffers. Er kan (volgens de kerkorde) nog formeel bezwaar gemaakt worden tegen de gevolgde procedure – dat kan tot 30 oktober bij onze scriba Kees van Luijk, scriba@pgmbd.nl.

Heel eerlijk gezegd verwachten we niet dat er bezwaren komen, en we besloten de avond dan ook in grote dankbaarheid. En om alvast duidelijk te maken hoe blij we met deze uitkomst zijn kreeg ds. Leeffers een mooie bos bloemen mee. Welkom in de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal!

Namens kerkenraad en beroepingscommissie
Bert Stuij

terug