Bericht van het Kringenwerk

Woensdag 2 juni 2021
Beste mensen, bekenden en vrienden van het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek.
Al heel lang zet het Kringenwerk zich in om door gespreksgroepen, lezingen, presentaties en andere activiteiten, gezamenlijk tot kennis en verdieping te komen op onderwerpen die ons leven kunnen verrijken.

Door de omstandigheden, de coronapandemie, zagen wij ons genoodzaakt om onze activiteiten stil te leggen. Juist het aspect van het ontmoeten, de onderlinge uitwisseling, werd onmogelijk vanwege de risico’s.
Wij beseffen dat velen van u wellicht dierbaren hebben verloren, misschien zelf te kampen hebben (gehad) met de gevolgen van de ziekte. Ook aan ons is dit niet voorbij gegaan.

Wat ons als Kringenwerk betreft, wij zien ernaar uit om onze activiteiten weer te starten zodra de omstandigheden dit toelaten. En dit op een veilige manier kan plaatsvinden. Want ook deze tijd roept de nodige vragen op en vraagt ons om na te denken over wat er in de wereld gebeurt. Zodra het mogelijk wordt, zullen wij u een programma aanbieden zoals u dat van ons gewend bent. Wij hopen daarbij ook de jongeren te betrekken. De samenwerking van Geleen en Sittard zal verder uitgebouwd worden.
Zodra wij weer kunnen starten zullen we dat aan ieder laten weten. Wij zien ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten en hopen van u hetzelfde.

Tot snel en in alle gezondheid
Dick Haster
voorzitter Kringenwerk
 
terug