Bedankt voor alles!

19 februari 2022
'Bedankt voor alles' stond boven een artikel in de Volkskrant van 15 januari jl. Waarin aandacht gevraagd wordt voor “dankbaarheid”. En voor het tellen van je zegeningen. Er is namelijk uitgebreid onderzoek gedaan naar dankbaarheid. En wat: blijkt hoe dankbaarder je bent, hoe positiever je in het leven staat en hoe beter je bestand bent tegen somberheid.

Dankbaarheid is iets dat elke dag speelt. Het artikel begint al met de vraag: Hoe bent u vanochtend opgestaan? Intens dankbaar voor het schone drinkwater uit de kraan, de jam op tafel, de verwarming die aansloeg na een draai aan de knop? Of met een hoofd vol zorgen om dat ellendige virus, het milieu, de verharding, de inflatie, uw eigen persoonlijke problemen vooral, die echt niet minder worden doordat er een pot jam op tafel staat?

In het eerste geval kunt u dit verhaal overslaan. U kunt het al, dankbaar zijn voor alledaagse dingen. En u hebt daarmee een wetenschappelijk bewezen methode in handen om het leven beter aan te kunnen.

In het tweede geval bent u een realist – er is nu eenmaal een hoop ellende in de wereld en die verdwijnt niet door ervan weg te kijken.

Maar u doet zichzelf ook tekort, zeggen steeds meer wetenschappers die dankbaarheid onder-zoeken. Dankbaarheid helpt tegen psychische klachten. En zorgt voor veerkracht. Er is zelfs een dankbaarheidsapp in het leven geroepen, waarop je dagelijks kunt invullen wat er wél goed gaat. ”Zo erg nog niet” heet de app en is mede ontwikkeld door hoogleraar Ernst Bohlmeijer. Bohlmeijer heeft veel onderzoek gedaan naar (effecten van) dankbaarheid. Op internet lees ik overigens, dat deze app tijdelijk niet beschikbaar is. Maar heb je interesse in de app, houd de website www. utwente.nl/zenn in de gaten.

Zo blijkt ook hoe belangrijk het is om dankbaarheid te uiten in relaties. Dankbaarheid is een van de sleutels om de relaties goed te houden en die te verdiepen. Relaties waarin vaak dankbaarheid wordt geuit, duren langer, worden hoger gewaardeerd en kennen minder conflicten.

Kortom: Een vreugdevol gevoel van dankbaarheid ontstaat wanneer we oog leren hebben voor het goede, zelfs wanneer het leven moeilijk en pijnlijk is. Welbewust de aandacht te willen richten op de zegeningen in je leven, leidt tot grotere dankbaarheid en een dieper gevoel van levensvreugde.

Dankbaarheid, zo staat te lezen in het Volkskrantartikel, gaat uit van een gever. Dat kan God zijn, een ander mens of iets als de natuur of het leven, maar het ligt in elk geval buiten jezelf. Het is een geschenk. Tegelijk valt dankbaarheid ook te leren door open te zijn voor wat je ten deel valt en door daar bewust bij stil te staan.

In de Bijbel en het christelijke geloof is dankbaarheid gelukkig duidelijk aan de orde. De Bijbel roept ons op tot dankbaarheid en tot een dankbaar leven. Waarbij God wordt gedankt voor wat we van hem ontvangen hebben. Zo schrijft Paulus: “Vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden” (Filippenzen 4: 5). Geloof en dankbaarheid hangen voor mij nauw samen. Mijn geloof inspireert mij om dankbaar en vreugdevol in het leven te staan. Niet dat er dan geen tegenslagen en teleurstellingen kunnen zijn, maar ze krijgen door vreugde en danken een ander gewicht. Als je gelooft mag je een dankbaar mens zijn. En laten we ook in de kerk ons steeds leiden door de dankbaarheid. 
Pier Prins

terug