Bankgegevens en giften

De activiteiten van onze kerkelijke gemeenschap zijn volledig afhankelijk van giften. U vindt hieronder bankrekeningnummers van de kerk, van de diaconie, van ZWO en van het Rechtfonds. Ook is aangegeven hoe u collectebonnen voor de kerkdiensten kunt bestellen.

Met een gift aan de kerk ondersteunt u het algemene werk van de kerk, de pastorale zorg voor elkaar, de ontmoeting en de verdieping, of het onderhoud van onze gebouwen.

Een gift aan de diaconie helpt ons mensen te ondersteunen die in praktische nood zijn, vlakbij, elders in Nederland, of nog verder weg.

ZWO staat voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelings samenwerking en hiermee steunen we hulpprojecten van lokale kerken, overal ter wereld.

Het Rechtfonds, tenslotte, is een speciaal potje waaruit we zonder rompslomp of bureaucratie mensen een gift kunnen geven die dat even hard nodig hebben. Soms voor een kapotte koelkast, soms voor het sportabonnement van een kind. En soms dat extraatje met de kerstdagen.

  

Rekeningen College van Kerkrentmeesters
Vrijwillige bijdrage: ING bank NL78 INGB 0001 0512 60,
t.n.v. Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal
Abonnement Onderweg: ING Bank: NL 76 INGB 0001 9543 66
t.n.v. Onderweg Prot Gem Maas- en Beekdal

Rekening College van Diakenen
ING Bank NL57 INGB 0001 0386 40,
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Maas- en Beekdal

Rekening ZWO
ING bank NL33 INGB 0001 0589 57,
t.n.v. ZWOcom. pkn Sittard

Rekening Rechtfonds
ING bank NL87 INGB 0007 2310 65,
t.n.v. Rechtfonds Protestantse Gemeente te Sittard

Collectebonnen nodig?
Stort een veelvoud van € 20,00 op
SKG bank NL30 RABO 0373 7289 72,
t.n.v. Protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht 
Na ontvangst van het bedrag worden de collectebonnen zo spoedig mogelijk bij u bezorgd.

terug

­


­