Bankgegevens en giften

De activiteiten van onze kerkelijke gemeenschap zijn volledig afhankelijk van giften. U vindt hieronder bankrekeningnummers van de kerk, van de diaconie, van ZWO en van het Rechtfonds. Ook is aangegeven hoe u collectebonnen voor de kerkdiensten kunt bestellen.

Met een gift aan de kerk ondersteunt u het algemene werk van de kerk, de pastorale zorg voor elkaar, de ontmoeting en de verdieping, of het onderhoud van onze gebouwen.

Een gift aan de diaconie helpt ons mensen te ondersteunen die in praktische nood zijn, vlakbij, elders in Nederland, of nog verder weg.

ZWO staat voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelings samenwerking en hiermee steunen we hulpprojecten van lokale kerken, overal ter wereld.

Het Rechtfonds, tenslotte, is een speciaal potje waaruit we zonder rompslomp of bureaucratie mensen een gift kunnen geven die dat even hard nodig hebben. Soms voor een kapotte koelkast, soms voor het sportabonnement van een kind. En soms dat extraatje met de kerstdagen.
 

Rekeningen College van Kerkrentmeesters
Vrijwillige bijdrage: ING Bank: NL 94 INGB 0001 0387 50
t.n.v. Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal (alléén voor vrijwillige bijdrage)
Abonnement Onderweg: ING Bank: NL 76 INGB 0001 9543 66
t.n.v. Onderweg Prot Gem Maas- en Beekdal
Algemeen/Overig: SKG bank: NL 30 RABO 0373 7289 72
t.n.v. Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal (voor alle overige betalingen)

Rekening College van Diakenen
ING Bank: NL57 INGB 0001 0386 40,
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Maas- en Beekdal
(Jaarlijkse inzamelingsactie: november)

Rekening ZWO
ING Bank: NL33 INGB 0001 0589 57,
t.n.v. ZWO Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal
(Jaarlijkse inzamelingsactie: mei/juni)

Rekening Rechtfonds
ING Bank: NL87 INGB 0007 2310 65,
t.n.v. Rechtfonds Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal

Collectebonnen nodig?
Collectebonnen kunt u het beste via digitale giften (SKG Collect) bestellen!

  • U kunt betalen met iDeal
  • U kunt kiezen voor bezorging per post. U betaalt dan ook de portokosten
  • De administratief medewerker ontvangt direct een e-mail bevestiging van de bestelling inclusief de pakbon voor de verzending

Als u niet via digitale giften (SKG Collect) bestelt, maar een betaling via de bank doet, dan komt de medewerker daar pas achter wanneer alle betalingen via de bank worden gecontroleerd.

terug