Andere wijze ‘kind in de kerk’

Woensdag 27 maart 2024
Voorheen was in onze kerken altijd een kindernevendienst. Doordat wij merkten dat er minder kinderen in onze gemeente zijn en dus ook een lagere aanwezigheid, hebben we enkele jaren geleden voor een andere aanpak gekozen. Wij hebben destijds een tafel in de kerk gezet en probeerden met enkele gemeenteleden zo de kinderen die wél kwamen bij de dienst te betrekken en tegelijkertijd ook een eigen plekje te geven.

Omdat we continue kijken hoe we het beste kunnen aansluiten bij de (indeling van de) diensten, willen wij het vanaf nu iets aangepast gaan doen, zodat we bij sommige momenten iets meer kunnen aanbieden aan kinderen en (jonge) ouders.
Voor bijzondere diensten (zoals Spring!diensten en doopdiensten) gaan wij de ouders met jongere kinderen speciaal uitnodigen, waarbij wij dan zorgen dat twee mensen zijn ingeroosterd zodat er naast kindernevendienst ook oppas is voor de allerjongsten. Voor diensten speciaal voor/met kinderen willen we oppas regelen voor de allerjongste kinderen.

Bij reguliere diensten zal dan geen standaard bezetting meer zijn, maar laten we de huidige tafel voor kinderen achter in de kerk staan, en zorgen we dat hier altijd een bak is met potloden en diverse kleurplaten. Als er kinderen zijn, kunnen zij met hun eigen ouder(s) daar plaatsnemen als ze dat willen.

Met deze nieuwe wijze hopen wij, op momenten dat er naar verwachting meerdere kinderen zijn, iets te kunnen aanbieden, ook voor de allerjongsten en hun ouders. We hebben daarbij met de huidige gemeenteleden die helpen al wat mogelijkheden om dit te doen, maar zijn altijd op zoek naar andere gemeenteleden die misschien hier ook eens een keer bij willen helpen. Zij kunnen zich melden bij dominee Leeffers.

Namens de groep ‘Kind in de kerk’,
Marijn Jonker
 
terug