AMNESTY INTERNATIONAL

Woensdag 1 december 2021
Beste gemeenteleden, u heeft al een hele tijd niets meer van ons gehoord. Door het coronavirus hebben we lang geen brieven meer uit kunnen uitdelen in de kerk. We zijn blij dat het nu weer mogelijk is om de acties van Amnesty opnieuw te ondersteunen in onze kerk.
Op zondag 12 december willen we dan ook weer starten met de brievenactie. Dat gebeurt coronaproef volgens de nu geldende regels.  Ondertussen heeft een aantal gemeenteleden tijdens de coronacrisis de acties van Amnesty via de computer gevolgd en ondersteund, ook door ondertekening van (de) brievenacties. Daar zijn we heel blij mee. Wij willen nog eens benadrukken hoe belangrijk het werk van Amnesty is.
Stop onrecht
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies.
Amnesty maakt onrecht zichtbaar en zet daders onder druk
Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doet ze via rapporten, persberichtrem, lobby’s, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten in hun land.
Ieder mensenleven is een strijd waard
Amnesty boekt successen. Mensen worden vrijgelaten, martelingen worden gestopt, beleid wordt veranderd. Al duurt het decennia om wetgeving aangepast te krijgen of jaren om een gevangene vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op.
Ook uw actie geeft mensen vrijheid, doet u ook mee?
Een hartelijke groet, Henny Veldman en Riet Coolsma
terug