Alles heeft zijn tijd (Prediker 3: 1-15)

Na een mooie dienst op zondag 12 juli over ‘Alles heeft zijn tijd’ met prachtige liederen gezongen en opgenomen door enkele leden van de cantorij is het tijd om afscheid te nemen.
Deze zondag wordt er afscheid genomen van Janny en Gerard Kortleve. Zij zijn hier 55 jaar geleden komen wonen. Nu gaan ze verhuizen naar Zeist om dichter bij hun kinderen en hun kleinkinderen te zijn.
Wat zijn ze actief geweest in de kerk. Gerard is jarenlang kerkvoogd geweest, heeft zich ook ingezet voor het samengaan tussen Hervormde en Gereformeerde gemeenten. Ook is hij scriba geweest. Janny is zondagschoolleidster geweest en ook ouderling en wijkcontactpersoon voor kerkbalans, het kerkblad en betrokken bij de bloemengroet. Samen zijn ze geregeld gastheer en gastvrouw, kerkenwacht en zitten in krantenleesgroep. Dankbaar kijken we terug op deze tijd en voor ons als gemeente is er nu een tijd om te verliezen.
Ook wordt er afscheid van Jolanda, Charles, Jasmin, Richard en Scarlett Cartwright. Zij hebben vier jaar hier gewoond vanwege het werk van Charles bij de Allied Forces en verhuizen nu weer terug naar Warkworth. Met hen kwam er veel vrolijkheid in de kerk. Jolanda ging zingen bij de cantorij en speelde ook geregeld op het orgel. En Charles was actief in de kindernevendienst. Ook hebben ze een zeer geslaagde pubquiz georganiseerd, beneden in de kelder en meegewerkt met de kinderdienst met Kerst. En wat hebben we genoten van de kinderen. Dat was een tijd om te lachen.
Irene Pluim geeft de beide families een kaars en de cantorij schenkt een cadeau aan Jolanda. Dan mogen we om beurten naar buiten gaan en op gepaste afstand kunnen we buiten afscheid nemen. Helaas is het nu geen tijd om te omhelzen, maar met woorden en gebaren laten we deze lieve mensen gaan en bidden ze al het goede toe.

Inge Streekstra
terug