Alida Erni-Slagter gedecoreerd

27 april 2023
Mevrouw Erni-Slagter is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Via het Breicafe, onderdeel van de diaconie van de Protestantse geloofsgemeenschap Maas- en Beekdal, is zij actief in verschillende projecten ter ondersteuning van mensen in moeilijke omstandigheden. Verder is zij bij Groepshotel IJsselvliedt (Rode Kruis) en Stichting Allegoeds Vakanties actief als zorgvrijwilligster bij de begeleiding van hulpbehoevenden tijdens hun vakantie. Ook ruimt zij dagelijks zwerfafval op in het centrum van Sittard. Namens kerkenraad en diaconie van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal feliciteren wij Mevrouw Emi-Slagter van harte met deze decoratie. Names de diaconie, Joke van der Steen
terug