Afscheid van organist en cantorij

Dinsdag 22 juni 2021
Op zondag 20 juni hebben we in de kerk van Geleen afscheid genomen van de cantorij van Geleen-Beek-Urmond. Deze cantorij heeft 45 jaar bestaan. Ook Nico Maar nam afscheid als organist.
We begonnen met het lezen van Psalm 84. Voor een deel werd deze gezongen door enkele leden van de cantorij onder leiding van Ria van Mourik, een ander deel werd gelezen door ds. Pier Prins.  Het begon met: ‘Voor de koorleider. Op de wijs van de Chatitische. Van de Korachieten, een psalm.’
De cantorij zong: ‘Hoe lieflijk hoe goed is mij, Heer…’
De tweede lezing was uit Efeziërs 5: 19 en 20. ‘En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God, die uw vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.’
Wat een prachtige teksten, helemaal passend bij deze gebeurtenis.

In de overweging kwam naar voren hoe muziek en zang altijd in de kerk zijn geweest. Het begon al meer dan 2000 jaar geleden. Jezus zong ook al, want in de synagoge werden al psalmen gezongen. Jezus zong de lofzang toen ze naar de Olijfberg gingen. Paulus roept op tot samenzang en jubelen voor de Heer. Calvijn noemt zingen een vorm van verkondiging. De nakomelingen van Korach, (dat is een opstandeling in de tijd van Mozes), genaamd de Korachieten, hebben ondanks de moeilijke geschiedenis van hun voorgeslacht, liederen geschreven als werk in de tempel.
Hoe bijzonder kan het zijn?
In liederen klinkt verlangen door…….een pelgrimslied…… verlangen naar beweging…….verlangen naar een huis……..verlangen naar God. In liederen klinkt de kracht door. De kracht die we krijgen van God, ondanks tegenslagen en twijfel. Door God krijgen we weer nieuwe energie. We hoeven niet alleen te gaan. Ondanks dat we los moeten laten. We laten activiteiten los……We laten het kerkgebouw los……. En nu laten we de cantorij los. Ze hebben ons 45 jaar geholpen, voor ons gezongen, ons nieuwe liederen geleerd. Ook laten we Nico Maar los. Hij heeft heel wat jaren voor ons op het orgel gespeeld.
Met dank in ons hart voor wat ze hebben gedaan, gaan we verder….net als pelgrims.

Nico Maar speelde voor ons de Pastorale, ‘Liebste Jesu, wir sind hier’ en een spontaan orgelspel.
Ruud Steen had een filmpje gemaakt met foto’s van de afgelopen jaren van de cantorij.
Ria van Mourik blikte in notendop terug op de afgelopen 45 jaar en vertelde dat de groep door de tijd heen zo klein was geworden dat stoppen de enige optie was die overbleef.
Pier Prins bedankte iedereen in zijn speech en deelde mee dat er voor alle medewerkers een bos bloemen was.
Met tranen in de ogen namen we afscheid van dit bijzondere koor en deze gedreven organist.

Inge Streekstra
terug