Afscheid van ambtsdragers

Maandag 17 januari 2022
“Ze waren ambtsdragers in een tijd die niet makkelijk was”, dat zei dominee Pier Prins in de kerkdienst van zondag 16 januari. De kerkenraadsleden die afscheid namen werden door hem toegesproken in deze online-viering.
“Het was een tijd waarin veel aan de orde kwam”, memoreerde Pier. “De samenvoeging van twee gemeenten en de herbestemming van één van de twee kerkgebouwen. Dat vroeg veel vergadertijd, energie en aandacht. Er moesten moeilijke en pijnlijke beslissingen worden genomen en dat is gelukkig altijd in goede harmonie verlopen. We kregen door corona te maken met grote beperkingen, dus werd er heel veel vergaderd via beeldschermen.”
De scheidende ambtsdragers waren Marnix van Gurp, Eddy Roerdink, Iet den Boer en Joke van der Steen. Bert Kip, die ook de kerkenraad verlaat kon niet aanwezig zijn. De mensen die afscheid namen kregen ieder een herinneringskaars en een boeket bloemen.
Er zijn ook weer nieuwe gemeenteleden gevonden die hun schouders onder het kerkenwerk willen zetten. Sietse van der Sluis neemt de voorzittershamer over van Marnix van Gurp. Gerrie Zandstra wordt ouderling-kerkrentmeester. Deze twee mensen worden bevestigd in de dienst van zondag 13 februari. In deze dienst kon wel de bevestiging plaatsvinden van Bindert Vriesema als ouderling-pastoraat en van Herbert Hooijkaas als ouderling-kerkrentmeester met voorzittersfunctie.
In deze viering zong de cantorij in kleine bezetting. Ze werden begeleid door een nieuwe organist/pianist namelijk Cariene Groen-Zwart. Ze werd hartelijk welkom geheten.
Zoals in veel kerken werd op deze zondag ook in de Johanneskerk het verhaal verteld van de bruiloft in Kana, waar Jezus water in wijn veranderde. In de overdenking zei Pier Prins daarover: “Jezus wil ons vreugde bezorgen! En voor ons mensen gaat het erom dat je de vreugde niet alleen voor jezelf houdt, maar ook anderen daarin laat delen.”
Tekst: Willy de Koning

terug