Afscheid ambtsdragers én oogstmarkt

11 oktober 2020
De dienst moest weer wat kleinschaliger worden vanwege corona, nog maar dertig mensen konden er bij zijn. Gelukkig is er kerkTV en waren er tientallen mensen digitaal aanwezig. Het aantal aanwezigen mocht dan klein zijn, dat gold zeker niet voor de dankbaarheid en waardering voor de aftredende ambtsdragers, integendeel. Ds Pier Prins bedankte Bea Hofmeijer, Loes van Elk, Ruud Steen, Eric Rodigas en Germ Visser hartelijk voor hun grote inzet in de afgelopen jaren.

Voor allemaal zat de tijd in de kerkenraad er op, maar bijna allemaal blijven ze op de een of andere manier als vrijwilliger actief in onze kerkgemeente. Ook weer iets om dankbaar voor te zijn. Pier maakte ook van de gelegenheid gebruik om de nieuwe pastorale wijkindeling te tonen. Er zijn coordinatoren en contactpersonen voor elk van de wijken in onze nieuwe gemeente - Grevenbicht, Beek, Urmond, twee wijken in Geleen en dan nog vier in Sittard en omgeving. De bemensing is op orde, alweer iets om dankbaar voor te zijn. Dat geldt zeker in deze tijd waarin pastorale zorg zo belangrijk is.


De overweging ging over een bruiloftsfeest, dat bekende verhaal over het feest waar de genodigden het af laten weten, en waarbij de feestzaal vervolgens gevuld wordt met mensen ‘van de straat’. Onvermijdelijk sta je dan even stil bij het feit dat zomaar mensen uitnodigen juist nu zo lastig is, en dat ‘mensen van de straat’ zich nu eerst aan moeten melden voor ze naar binnen mogen. Hoe dan ook, de uitnodiging van de Heer blijft staan, zijn feest gaat door, en je kunt het van overal meevieren. Zelfs van thuis, zoals velen nu doen moeten.
De dienst werd afgesloten met een kleinschalige en volledig ‘coronaproof’ ingericht oogstmarkt op het kerkplein. De opbrengst was weer bestemd voor ‘Shabai’ – de dochten van Iet en Maarten den Boer die in China woont en werkt, en daar met haar man en gezin getuige van Christus wil zijn. Ook een oogstmarkt is een viering van dankbaarheid, en er was veel geoogst. Van pompoenen en courgettes tot jams, sappen en noten. Er waren zelfs vruchten van de stekjes die eerder dit jaar op de (virtuele) stekjesmarkt gekocht waren! De dertig kerkbezoekers lieten zich niet onbetuigd en de tafels werden behoorlijk leger. Het plan is om volgende week, op 18 oktober, nog zo’n markt te houden, na de dienst in Geleen. Even afwachten hoe de coronaspelregels zich ontwikkelen …

terug