Eerste dienst voltallige cantorij

Tevens Avondmaalviering

Dienst met een glimlach

De sjaal wordt steeds langer!

Interreligieuze klimaatgroep begroet Klimaatpelgrims uit kerken

Viering en demonstratie op 6 november vanuit Westerkerk
 

Feestelijke doopdienst Thomas van Can

Nieuwsgierig zijn? Daar kom je verder mee!

Wandel mee!

Op 6 oktober in de Anstelvallei

Koffiedrinken na de kerkdienst

Het mag weer!
 

Weer zonder opgave naar de kerk

…en nog oecumenisch ook
 

Doopdienst op zondag 3 oktober

Blazerskwintet luistert dienst op

'Franse' zusters Sittard vieren 200-jarig jubileum

Expositie bij De Domijnen

Gezellige BBQ 18/35-jarigen

Jongerennetwerk in de maak!

Coronaregels zijn verruimd

Aanmelden voor kerkdiensten niet meer nodig

Startdienst 19 september - niet op kerkdienst gemist

TV-opname mislukt, wel geluidsopname 

Geslaagde Spring! viering

Bijna 'ouderwets' goed gevulde kerk

Startzondag 2021

Feestelijke start van een nieuw seizoen

Rob Favier verzorgt themadienst duurzaamheid

Theoloog/caberatier over duurzaamheid

Corona update september 2021

Mededelingen van het coronateam

Feestelijke en indrukwekkende dienst

Fleur Kruit doet belijdenis en wordt gedoopt

Noodhulp na aardbeving Haïti

Aangepaste collecte zondag 22 augustus

BBQ 18 tot 35-jarigen uitgesteld

Nieuwe datum 19 september

Actie Vakantietas: een feest!

Eerste deelname aan landelijke actie groot succes

Belijdenis- en doopdienst

Jonge vrouw doet belijdenis en wordt gedoopt op 22 augustus

Wappie?

Gratis theatervoorstelling op kerkplein

Terugblik Spring!-dienst Vergeving

Wat is 7x70 keer vergeven?

Nieuwe gezamenlijke liturgie

Vanaf dienst op 4 juli 2021 in de Ontmoetingskerk

Afscheid van organist en cantorij

Cantorij GBU en Nico Maar stoppen

Keuze Johanneskerk en herbestemming Ontmoetingskerk

Besluit kerkeraad 15 juni

Actie vakantietas

Oproep Diaconie

Nieuwe liturgie voor de PGMBD

Vanaf zondag 4 juli 2021

Afscheid cantorij en organist

Zondag 20 juni 2021

Krantenleeskring weer van start

Nog snel even wat inhalen

Terugblik Springdienst

Een Nieuwe Wereld

Bericht van het Kringenwerk

Nog even geduld....

Taizéviering

Op dinsdag 22 juni

Handelingen 2 : 1-13

In diverse talen gelezen

Genesis 11: 1-9

In diverse talen gelezen

Beroepingswerk gaat verder

Ideeën gevraagd

Vanaf 6 juni weer 60 kerkgangers welkom

Verruimde corronaregels

Pinksteren:

Bijbellezen in je eigen taal 

500 jaar Worms

“Hier sta ik en ik kan niet anders”

Ouvertures van een ver verleden

Boek over organist Ruud Urbach

Kwetsbare gesprekken over kwetsbaarheid

Zin aan tafel in het Gruizenkerkje
 

Wachten en delen

'Wij een vaccin, zij een vaccin' 

Zevende Werk van Barmhartigheid

Yolanda Kragt vertelt over: Gevangenen bezoeken

Maria van Magdala ontmoet de opgestane Heer

Verteld door Christel Prins

Nieuwe Paaskaars ontstoken

Afbeelding in de stijl van glas in lood

Kruiswegstaties in de tuin bij Pater Karel

Film uit de dienst van Goede Vrijdag

Minderbroederskerk Roermond open in Stille Week

Kleinschalige activiteiten i.v.m. The Passion

Interview over 'de doden begraven'

Eén van de werken van barmhartigheid

Online Johannes Passie

Goede Vrijdag om 20.00 uur

Dienst over: De doden begraven

Op Palmzondag 28 maart
Mooie gesprekken vanuit het Gruizenkerkje

Zin aan tafel biedt perspectief

Gesprekken en inspiratie vanuit het Gruizenkerkje.

Wie oren heeft …

SPRING!-dienst over de zaaier

The Passion door jeugd en jongeren

Volg het bij parochie Overhoven

Vreemdelingen onderdak bieden

Interview met Ruud Steen

Een avondmaal in Coronatijd

digitaal verbonden

Derde zondag in de 40-dagentijd

Onderdak voor wie geen huis heeft

Springdienst op zondag 14 maart de zaaier

Wie oren heeft,die ….

Kerkdiensten voorlopig nog alleen digitaal

Ook met Pasen nog geen bezoekers

Tweede zondag in de 40-dagentijd

Dorstigen te drinken geven
 

Eén jaar corona; wat doet dat met ons?

Gesprek met Ralf Smeets

Aandacht Fairtradestatus PGMBD in De Limburger

"Joke: "Rentmeesterschap is deel van onze missie"

Kerkdiensten in 40-dagentijd

interviews over 7 werken van barmhartigheid

Inspirerende film over veerkracht

Zin aan tafel in de Gruizenkerk
 

Veertig dagen nog tot Pasen

Kijk en luister naar film

Succesvolle actie Plus-boodschappen pakketten

Voor mensen die het goed gebruiken kunnen
 

Zondag 14 februari een viering over genieten

Met interviews met gemeenteleden

Zin aan tafel op 21 februari

Kijk en praat mee via ZOOM
 

De link tussen betaalgemak en onderlinge verbondenheid

Uw contactgegevens

Toekenning: Fairtrade gemeente

Ook bordje op gevel Ontmoetingskerk

Taizélied: Als alles duister is

Dans Nos Obscurités

Verwarring over de Eindejaarscollecte

Onduidelijkheid? Blijf het melden!

Indrukwekkende Nationale Nieuwjaarszegen

Kijken? Klik op de link!

Breicafé-actie mutsen en sjaals

Voor de Engele en voor Bie Zefke

Actiezegels Plusmarkt over?

Geef ze aan de diaconie

JOP online kerstchallenge 2020

Het geheim van het ikoon

Vlogchallenge op Facebookpagina

PGMBD is hélemaal 2021

Gebed bij het nieuwe jaar

2021

Wijziging bankrekeningen PGMBD

Gebruik nieuwe naam!

De Witte Mantel - een digitaal kerstverhaal

Over houtsnijwerk, een verloving, en schulden die betaald worden

Digitaal verwachten in de Gruizenkerk

Zin aan Tafel met Zoom
 

Ds Agnes Hana komt onze gemeente ondersteunen

Even voorstellen 

Tot en met 2 maart kerkdiensten alleen digitaal

Lock down maatregelen verlengd tot begin maart

 

Besloten Facebookgroep PGMBD opgericht

Meeleven in coronatijd
 

­


­