Actie voor Éngele van Zitterd-Gelaen

Donderdag 25 april 2024
Irene van Gurp en Joke Bos bezorgden op woensdag 24 april de in de Johanneskerk ingezamelde levensmiddelen bij de vestiging van de Éngele van Zitterd-Gelaen. Ze zijn er daar erg blij mee, dus iedereen bedankt die hieraan heeft bijgedragen.

Vanuit de diaconie werd in de aprilmaand een speciale inzamelingsactie voor houdbare producten gehouden voor de Éngele van Zitterd-Gelaen.

Het is natuurlijk nog steeds mogelijk om digitaal een financiële bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gem Maas- en Beekdal o.v.v. inzamelingsactie Éngele van Zitterd-Gelaen.
terug