Actie vakantietas

Zaterdag 19 juni 2021
Kinderen die niet op vakantie gaan vanwege financiële beperkingen in het gezin willen we graag verrassen met een tasje vol verrassingen. De voorbereidingen zijn nu in volle gang. Er zijn inmiddels zo’n 60 kinderen aangemeld.
Die aanmeldingen kregen we via het AZC in Sweikhuizen, via de Éngele van Zitterd-Gelaen, en ook via gemeenteleden.

We berichtten u al eerder over deze actie. Maar we willen u als gemeenteleden nog eens vragen of u ons wilt helpen door deze actie financieel te ondersteunen: we denken dat er per tasje al gauw rond de twintig euro nodig is om er een leuke verrassing van te maken.

U kunt nog steeds een bijdrage hiervoor overmaken op de rekening van de diaconie: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal, onder vermelding van: “Actie Vakantietas”. Wilt u meer weten? De diakenen Bea Hofmeyer en Joke van der Steen kunnen u er alles over vertellen. Vast hartelijk dank voor uw bijdrage.

De diaconie
terug