Aandacht voor project RELO in Rwanda

Zondag 5 november 2023
Aan Dankdag voor gewas en arbeid werd in de Johanneskerk op zondag 5 november aandacht gegeven, onder andere met een mooie bloemschikking met oogstproducten. De korte overdenking van dominee Jolien Leeffers – naar aanleiding van de Gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden – ging daarover. De diaconie heeft het project RELO in Rwanda van kerk in Actie omarmd. Daar werd voor gecollecteerd, maar vooraf vertelde consulent Nic Rijnbende hierover en liet enkele films zien.

RELO is een organisatie die voor kinderen in Rwanda geïllustreerde boeken maakt en juist dit jaar is begonnen met een serie over duurzaamheid en klimaat en de zorg voor de schepping. Kinderen leren lezen en tegelijk nadenken over een onderwerp vanuit christelijk moreel perspectief. In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese dominees beseften dat lezen belangrijk is voor kinderen: ze leren zich in een ander te verplaatsen en gaan kritisch nadenken. Dat is belangrijk in een land waar buren elkaar ooit naar het leven stonden. Ze startten een uitgeverij met christelijke kinderboeken. Met steun vanuit Nederland kunnen ze via scholen en kerken ieder jaar 3.000 boeken verspreiden onder kinderen van 9 tot 13 jaar. De onderwerpen van de boeken zijn gebaseerd op de problemen die in Rwanda spelen. Er zijn bijvoorbeeld boeken over kinderrechten geschreven, omdat de rechten van kinderen regelmatig geschonden worden in Rwanda. Door het lezen van deze boeken worden kinderen zich hier bewust van en daardoor weerbaarder.

Giften voor dit project blijven welkom op bankrekening NL33 INGB 0001 0589 57  t.n.v. ZWO, o.v.v. ‘Collecte kinderen Rwanda’!

Na de kerkdienst was er de Oogstmarkt, waarvan de opbrengst eveneens bestemd is voor dit project. Ook op 12 november, na de Spring! - dienst is er nog een Oogstmarkt.
Willy de Koning
 
terug