Aan tafel!

2 juni 2023

Aan tafel! Hoe vaak heb je in je leven die woorden al gehoord? Vroeger werd er bij ons thuis met een Zwitserse koeienbel geluid om ons als kinderen aan tafel te krijgen.

Samen eten is voor velen een dagelijks terugkerend ritueel. We kunnen niet zonder voedsel en we kunnen niet zonder elkaar. We hebben naast ons eten ook verbinding met anderen nodig. Het is allebei van levensbelang.

De kerk probeert daarin een bijdrage leveren. Naast de ontmoeting met God komen we daar ook om elkaar te ontmoeten, meestal na afloop van de dienst met koffie, thee en limonade met een koekje, maar bij de Spring! diensten is er na afloop ook altijd soep en brood.

Juist aan tafel kunnen de mooiste gesprekken ontstaan. En daar blijven we natuurlijk mee doorgaan, ook al is dit seizoen straks voorbij.

Een mooi lied over het samen aan tafel gaan is lied 385 uit het liedboek. We zingen dit wel bij het Avondmaal.

De tafel van samen

De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
Dit brood houdt ons in leven, door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Ds. Jolien Leeffers

terug