‘Spoor van Licht’

Maandag 11 mei 2022
‘Spoor van Licht’
Omdat we dat Licht wel nodig hebben in deze tijden. Het is ook een vervolg op het thema van de oecumenische viering, onlangs in januari, waar het ging over Licht in het duister.
Het thema wordt verbeeld door een stralende zon. Door de stralen van de zon loopt een pad in regenboogkleuren. De veelkleurigheid staat hier voor de diversiteit van mensen en geloven. En de regenboog kennen wij ook als teken van het verbond tussen God en mensen uit het verhaal van Noach en de ark uit Genesis 9.
In het hart van de zon is een duifje te zien, symbool voor de Heilige Geest.
De Alfa en Omega en het jaartal maken de kaars af.
Tijdens de viering in de Paasnacht wordt de kaars in gebruik genomen.

Christel Prins
terug