‘Levende stenen’ vormen de nieuwe gemeente Maas- en Beekdal05-07-2020: Levende stenen, dat zijn de leden van Maas- en Beekdal. Deze symboliek kenmerkte de eerste viering van de nieuwe gemeente. Acht jaar na de eerste, verkennende besprekingen is het samengaan een feit.

Jezus is de levende bouwsteen waarmee God zijn huis wilde bouwen. De mensen hebben Hem wel afgekeurd, maar God heeft Hem uitgekozen. Hij vindt Hem kostbaar. En jullie moeten je ook zelf laten gebruiken als levende stenen waarmee een geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn jullie samen een heilig volk van priesters, een volk dat geestelijke offers brengt waar God blij mee is dankzij Jezus Christus.

Met deze tekst uit 1 Petrus 2 drukten de beide predikanten, Irene Pluim en Pier Prins, in woord en beeld uit hoe daaraan gestalte kan worden gegeven. Na de overweging over dit thema door Pier Prins, bouwden ze samen een muur van levende stenen: foto’s van gemeenteleden, rondom de Hoeksteen.

Op deze zondag liet het coronabeleid van de overheid toe dat er weer meer mensen naar de kerk mochten. Verspreid door de kerkzaal zaten 60 mensen. Na afloop kreeg ieder een bloem mee met een vraag erbij, waarover op het kerkplein van gedachten kon worden gewisseld.

Deze eerste viering werd bijgewoond door wethouder Andries Houtakkers, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen.

De viering is terug te zien via deze link.

Voor deze bijzondere dienst waren vooraf de volgende filmpjes gemaakt:

Samen (gedicht door Janny)


Jezus roept hier mensen samen


Twee (kindernevendienst)


Zing een nieuw lied


Compilatie van wensen


Delen

 
terug