500 jaar Worms

Zaterdag 8 mei 2021
Eind april 2021 was het 500 jaar geleden dat Maarten Luther moest verschijnen voor de Rijksdag te Worms, die voorgezeten werd door de jonge keizer Karel V. Luther weigerde daar zijn stellingen te herroepen, tenzij met redelijke argumenten aan de hand van de Bijbel zou worden bewezen dat zij onjuist waren.
Of hij letterlijk gezegd heeft: “Hier sta ik en ik kan niet anders”, zoals het verhaal gaat, is niet zeker, maar de strekking van zijn standpunt is zeker correct aangegeven en is ook voor ons in 2021 nog relevant. Het Latijnse werkwoord protestare betekent immers “ergens voor getuigen”. Dat Luthers tegenstrevers niet in staat waren tegenbewijs te leveren, verwondert ons Protestanten niet. Luthers stellingen werden echter toch afgewezen en dit leidde later tot de kerkscheuring tussen Rooms en Protestant, die tot de huidige dag voortduurt.
In Worms is deze belangrijke gebeurtenis zeker niet vergeten en er is een heel jaarprogramma opgezet. Helaas valt dit programma door de covid-epidemie gedeeltelijk in het water. Indrukwekkend was echter de feestelijke kerkdienst in de kerk te Worms op 18 april 2021, die op de Duitse televisie werd uitgezonden. Heel bijzonder was het dat de RK bisschop aan de dienst meewerkte. Helaas kon hij door ziekte niet lijfelijk aanwezig zijn, maar hij was via een beeldverbinding present.
Voor het verdere programma in Worms verwijs ik graag naar het internet. Hopelijk zijn nog een of meer leden van onze gemeente in staat een van de activiteiten bij te wonen. Daarvoor zal dan wel eerst covid moeten worden overwonnen, maar we mogen toch hopen dat dat in de eerstkomende maanden gaat gebeuren.
Wim Hoogstraten
terug