Witte Donderdag, 1ste dienst in de Stille Week

Donderdag 6 april 2023
Nadat het verhaal over de voetwassing uit Johannes 13 was gelezen werd op Witte Donderdag op symbolische wijze ook in de Johanneskerk een ‘voetwassing’ beleefd. De handen van alle kerkgangers werden gewassen en gedroogd, om op die manier te ervaren hoe het is als er ‘iets aan je gedaan wordt, om dat te laten gebeuren’. Eerst werd gezongen uit lied 569:

Hij gaf ons zwijgende een teken
En kwam ons voet voor voet nabij
Hij deed het water van zich spreken
Het stort zich uit en reinigt mij

Zo is de Heer een knecht geworden
En tot de bodem toe gegaan
Om ons met ootmoed te omgorden
Hij doet ons zijn geringheid aan

Dominee Jolien Leeffers goot water over ieders handen, waarna de handen werden gedroogd door de dienstdoende ambtsdragers. Daarna werd in een grote kring het avondmaal gevierd. Aan het einde van de dienst werden overgebleven wijn en matzes, het water om te wassen en de gebruikte handdoeken de kerk uitgedragen terwijl de gemeente zong: ‘Als alles duister is’. In stilte verliet iedereen de kerk.
Dit was de eerste dienst in de Stille Week. Ook  op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn er om 19.30 uur diensten in de Johanneskerk met dominee Jolien Leeffers als voorganger. Op Goede Vrijdag verleent de cantorij medewerking. Paaszondag wordt gevierd om 09.00 uur in het Podiumkerkje in Grevenbicht en om 10.30 uur in de Johanneskerk, beide diensten met Jolien Leeffers als voorganger.
Willy de Koning

 
terug