Weer viering Avondmaal

Zondag 6 maart 2021
“Wat fijn, dat we weer met z’n allen Avondmaal kunnen vieren”, zei Jolien Leeffers bij het begin van de zondagdienst van 6 maart, de eerste zondag in de Veertigdagentijd. Het was na de intrededienst van 20 februari voor haar de eerste keer dat ze bij de PGMBD mocht voorgaan en dat was meteen ook een avondmaalsviering. Bij dit avondmaal werd de wijn in kleine glaasjes gegeven. Veel coronamaatregelen zijn losgelaten, maar een gezamenlijke wijnbeker is nog  iets (wie weet, blijvend) teveel van het goede. De Bijbellezing was uit Lucas 4: 1-13 over de verzoeking van Jezus in de woestijn. “De mens leeft niet van brood alleen”, die woorden van Jezus kwamen tot uitdrukking in de verkondiging en ook in de liturgische bloemschikking.
Na afloop van de dienst mocht er weer koffie worden gedronken. Zittend aan tafels, dat wel, maar voor velen een gelukkig gevoel om weer op deze manier samen te zijn. Met respect en verantwoordelijkheid voor elkaar is weer veel mogelijk.

Willy de Koning
terug