Vrijheid vieren is niet vanzelfsprekend

Donderdag 4 mei 2023

Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.

Deze woorden uit Psalm 126, waren de strekking van de korte preek die dominee Jolien Leeffers hield in de dienst voorafgaande aan de Dodenherdenking op 4 mei.
Ze vergeleek de zorgen en het verdriet van de zaaiende landman met oorlog, overheersing, honger en angst. De vreugde bij het binnenhalen van de oogst is de vreugde die wij kennen door ons leven in vrijheid.
Maar die vrijheid is allesbehalve vanzelfsprekend, zo benadrukten ook andere sprekers tijdens deze Interreligieuze gebedsdienst in de Sint Petruskerk en bij de herdenkingsplechtigheid en kranslegging later op de Algemene Begraafplaats. De generatie die de oorlog meemaakte sterft steeds verder uit, maar we moeten de verhalen blijven vertellen. Vrijheid en vrede zijn zwaar bevochten, zo was meerdere keren te horen.
 
De plechtigheden voor Dodenherdenking werden georganiseerd door het Oranjecomité rondom het thema: ‘Leven met oorlog’. Voor de gebedsdienst was veel belangstelling. Naast de meditatie van Jolien waren er bijdragen van de Rooms Katholieke kerk, het Apostolisch Genootschap Limburg en de Joodse gemeenschap. Na de dienst liep een hele stoet mensen achter de Stadsschutterij St. Rosa aan. Bij het monument op de Markt werden kransen gelegd, waarna men doorliep naar de begraafplaats aan de Wehrerweg, waar de belangstelling dubbel zo groot was.
 
In de gemeente Sittard-Geleen wordt op wel 6 plaatsen Dodenherdenking gehouden, namelijk in Sittard, Geleen, Obbicht, Einighausen, Grevenbicht en Born. Na de 2 minuten stilte legde locoburgemeester Leon Geilen een krans namens de gemeente en hield een toespraak. Er werden nog diverse andere kransen geplaatst bij de gedenkplaten met de namen van de gevallenen en ook de gezamenlijke kerken legden een krans. Tenslotte maakte het gezelschap een rondgang langs graven van oorlogsslachtoffers. 

Willy de Koning
 
 
 
terug