Volle bak in Grevenbicht

Zondag 18 december 2022
Een klooster in het westen van Ierland dat al duizend jaar leeg staat. Een eiland waar de bewoners zeventig jaar geleden vertrokken. Groene kusten vol verhalen en natuurlijk een bijzondere geboorte. Dat waren ingrediënten van het door Bert Stuij geschreven Kerstverhaal, dat hij zondagavond 18 december zelf voorlas in het Podiumkerkje in Grevenbicht. Het verhaal zat vol met verwijzingen naar het verhaal van de geboorte van Christus.Telkens viel er een kwartje en ontdekten de toehoorders de paralellen tussen het verhaal van Bert en het kerstevangelie. Bert was deze zomer op wandelvakantie in Ierland en de inspiratie was overal om hem heen. Dat resulteerde in dit verhaal dat werd omlijst door bijpassende zang van het kwartet Jan Stolk, Melanie Oort, Rianne Spa en Theo Zwartkruis. Marnix van Gurp bespeelde de piano en Bart Kooyman de dwarsfluit.
Na afloop was er nog veel gezelligheid met glühwein of warme chocolademelk. Door corona lag deze Kerstavondbijeenkomst, die altijd in het Gruizenkerkje werd gehouden, enkele jaren stil. Dat kon nu weer worden opgepakt en nu was dat voor het eerst in het Podiumkerkje in Grevenbicht.
Passend bij deze kerstavond was er bij de uitgang een collecte voor 'Het Leger des Heils in de Buurt'. Dat rijdt bijvoorbeeld met een verbouwde SRV bus door dorpen als Born, Holtum en Grevenbicht. Ze stoppen voor een kop koffie en een praatje, en in de bus wordt ook tweedehands kleding verkocht. De collecte bracht het mooie bedrag van € 175 op. 

Willy de Koning

 
terug