Vanaf 2022 één grote kerk voor wekelijkse vieringen

8 december 2020
De afgelopen maanden is er intensief nagedacht over de keuze voor één groot kerkgebouw voor de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal. We mogen dan een gemeenschap zijn van ‘levende stenen’, zoals in de eerste viering van de gefuseerde gemeente bleek, we hebben ook een gebouw nodig. Vooral voor de vieringen is het belangrijk om elkaar op één plek te kunnen ontmoeten. Voor door-de-weekse activiteiten voor ontmoeting en verdieping is het juist belangrijk om van meerdere locaties gebruik te kunnen maken. De keuze voor één grote kerk was erg lastig. Zoals in ons kerkblad Onderweg gemeld is, en zoals inmiddels ook in de lokale pers gepubliceerd, is de keuze op de Johanneskerk in Sittard gevallen. Vieringen vinden vanaf 2022 elke zondag daar plaats.
 
Tegelijk is vastgesteld dat de Ontmoetingskerk een heel belangrijke rol speelt in samenkomsten en ontmoeting buiten de zondagse kerkdienst (Emmaplein 50, Kringenwerk, uitvaarten). Er zal actief gezocht worden om deze functionaliteit in Geleen te behouden. Zolang de Ontmoetingskerk beschikbaar is, kan dit in de Ontmoetingskerk plaatsvinden. Tegelijk is aan het College van Kerkrentmeesters gevraagd actief te zoeken naar een bestemming voor de Ontmoetingskerk, zodanig dat de exploitatie van de Ontmoetingskerk kostenneutraal is en geen extra menskracht uit onze gemeente vergt.

De keuze voor de Johanneskerk was bijzonder lastig. De kerkenraad heeft unaniem het advies gevolgd van een breed samengestelde commissie, die zorgvuldig alle argumenten op een rij heeft gezet. De commissie stelde vast dat er weinig onderscheid is in de geschiktheid als kerkgebouw tussen de Ontmoetingskerk en de Johanneskerk. Beide gebouwen hebben plussen en minnen. De Johanneskerk heeft een geschiktere kerkzaal en de Ontmoetingskerk heeft geschiktere zaalruimte voor andere activiteiten dan kerkdiensten. De commissie heeft ook nog de vitaliteit meegewogen van de vrijwilligers die activiteiten in en om de kerk en kerkdiensten draaiende houden in de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk. Alles overziend viel de keuze op de Johanneskerk.

Ook nog van belang is de beschikbaarheid van de ‘kleine kerkjes’ in onze regio. Het behoud van het kerkje van Urmond vindt de kerkenraad van groot belang, en er wordt gewerkt aan een duurzame toekomst van dat prachtige gebouw. De historische Gruizenkerk in Sittard en de kerkjes van Grevenbicht en Beek zijn niet langer in bezit van de protestantse gemeente, maar er worden nog wel activiteiten vanuit onze kerk in georganiseerd.

Op dinsdag 8 december stond er een artikel in de Limburger, dat de overwegingen vrij zorgvuldig weergeeft. Wel benadrukt de kerkenraad dat het definitieve besluit pas genomen kan worden als de gemeente gehoord is. Verder is de kop wat voorbarig – het is goed mogelijk dat activiteiten en samenkomsten buiten de zondagse kerkdiensten nog langere tijd – ook na 2022 - in de Ontmoetingskerk plaats zouden kunnen vinden, een en ander afhankelijk van tijdstip en vorm van een nieuwe invulling van het gebouw.Voor gemeenteleden is er uitgebreide informatie beschikbaar in kerkblad Onderweg, of via deze link op onze intranet site.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal

  
 
terug