Twee liederen bij afscheid Pier Prins

Donderdag 29 september 2022
Bij het afscheid van dominee Pier Prins op zondag 25 september werden maar liefst twee afscheidsliederen voor hem gezongen.
Onderstaand de teksten van de beide liederen:

Afscheidslied voor Pier Prins op 25 september
Op de melodie van 24 rozen van Toon Hermans

Een kwart eeuw geleden kwam jij hier in Beek
en de pastorie stond in een mooie streek.
`s Zondags liep je vrolijk naar de kerk
voor jouw mooi en inspirerend werk.
Dan in het koetshuis koffie, nog heel gauw…..
Het begin van zoveel jaren, `t begin van zoveel jaren,
`t begin van zoveel jaren met jou.

En jij ging al heel gauw enthousiast van start
met middagen voor ouderen, want daar lag jouw hart.
Samen vormden wij een fijne kring;
bespraken alles over zingeving.
De sfeer was altijd goed en dat kwam ook door jou…..
Dat waren mooie jaren, vierentwintig jaren,
vierentwintig jaren met jou.

Verder was jij ook druk met vergaderen;
dan stroomde het bloed snel door je aderen,
want jij sjeesde altijd op je fiets
kilometers, maar dat deed jou niets.
Altijd kwam jij stipt op tijd; echt iets voor jou…..
wel vierentwintig jaren, vierentwintig jaren,
vierentwintig jaren heel trouw.

Zo heb je de gemeente om je heen vergaard
Van hele jonge kinderen tot heel hoog bejaard.
Jij kent ieder van gezicht en naam,
want daarin ben je altijd heel bekwaam.
Wij konden allen rekenen op jouw trouw…..
Wij zijn dankbaar voor die jaren, dankbaar voor die jaren,
Dankbaar voor die jaren met jou!

Nu jij bij ons weggaat doet dat best  wel zeer,
Maar wij vinden het voor jou een hele eer
dat je werk krijgt waar het echt om gaat:
Dicht  bij mensen, in het pastoraat.
En met Ria trotseer jij nu zelfs de kou…..
Pier, we willen jou bedanken, heel hartelijk bedanken
Voor al die mooie jaren met jou!

Janny Huntelerslag


AFSCHEIDSLIED PIER EN RIA PRINS
Melodie “My Bonny”

Refrein: Pier Prins en Ria, trekken in ’t  Noorden nu aan de bel,
Pier Prins en Ria, zij zeggen het Zuiden vaarwel.

Al vierentwintig jaren was Pier onze dominee!
Voor jong’ren, ’t gezin en bejaarden
En iedereen was zeer tevree!
Refrein

Heel duidelijk waren zijn preken, inhoudelijk en onderbouwd,
Hij preekte Gods liefde en vrede
En er werd door hem ook getrouwd!
Refrein

Hij was van de pastorale zaken, bezocht vele mensen thuis,
En ook was hij een goede pastor,
In het Zuiderland ziekenhuis.
Refrein

Ook leidde hij ouderendiensten, In Hoogstaete ,Geleen en Beek,
En ook het Asielzoekerscentrum,
Waar hij naar een ieder omkeek!
Refrein

Er waren ook moeilijke dingen, wij kunnen er niet omheen
Na vele vergaderingen,
Werden Geleen en Sittard één
Refrein

Nu gaan onze wegen scheiden; een nieuwe stap is born
Wij wensen jullie beide Gods Zegen
In Loppersum, Assen, Zuidhorn
Refrein

Doetien Benz-Rotgers, 25 september 2022
terug