Startzondag 2021

Zaterdag 11 september 2021
Op zondag 19 september is de Startzondag in de Ontmoetingskerk. Het karakter van deze Startzondag is om vooruit te kijken. Het landelijke thema luidt dan ook: Van U is de toekomst. Maar voordat we de blik naar voren werpen, willen we op deze zondag stilstaan bij de tijd die achter ons ligt. Door de corona situatie hebben we een bewogen periode meegemaakt.

Met
het oog op het vooruitkijken, zouden we u willen vragen: wat zou u de toekomstige generatie willen wensen? Schrijf een wens op voor de generatie die na ons komt.

U kunt die wens meenemen naar de kerkdienst. En u kunt die ook mailen naar Pier Prins (e-mail: dominee1@pgmbd.nl). We zien uw wensen graag tegemoet!

Voor
het eerst zullen weer eens – geheel volgens de coronaregels – koffiedrinken na afloop van de dienst.

We hopen op een fijne startdienst, waarin u van harte welkom bent. Voor deze dienst moet u zich wel aanmelden.

Pier Prins
 
terug