Een nieuwe uitdaging voor ds. Pier Prins

17 juni 2022
Ds. Pier Prins heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Vanaf 1 oktober gaat hij als ambulant predikant werken in de protestantse gemeenten van Assen en Loppersum.

Ds. Prins gaat in 2026 met emeritaat. In gesprekken over de voorbereiding op zijn emeritaat is door Pier aangegeven, dat hij op termijn weer graag terug zou willen naar het noorden van Nederland. Bij de oriëntatie van Pier en zijn vrouw Ria op hun toekomst zijn onlangs voor Pier enkele zeer goede opties langsgekomen, die al op korte termijn te realiseren blijken te zijn. Zoals het er nu naar uit ziet zal Pier medio september 2022 zijn vakantie benutten om met Ria te gaan verhuizen naar Zuidhorn bij de stad Groningen.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal beraadt zich momenteel op de te nemen vervolgstappen. Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk na de vakantieperiode.

De afscheidsdienst van ds. Prins zal vermoedelijk plaatsvinden op zondag 25 september.

We zijn Pier heel dankbaar voor zijn trouwe, onvermoeibare en enthousiaste inzet gedurende bijna 25 jaar voor onze gemeente.

De kerkenraad feliciteert Pier met deze benoeming en wenst hem veel succes in zijn nieuwe baan.

Namens de kerkenraad,
Sietse van der Sluis
terug