Persbericht

2020-04-28: Nieuwe protestantse gemeenschap Maas- en Beekdal.
Kerken Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond gaan samen.

De protestantse kerken van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond gaan samen in de nieuwe kerkelijke gemeenschap "Maas- en Beekdal". Maas- en Beekdal wil open en verwelkomend zijn en wil actief inspelen op de behoefte aan zingeving en betrokkenheid in de samenleving. Door samen te gaan verwacht zij haar activiteiten met nieuw elan te kunnen voortzetten.

De afgelopen jaren is er al intensief samengewerkt tussen de beide protestantse gemeenten. Denk aan kerkdiensten, doordeweekse activiteiten voor ontmoeting en verdieping en aan praktische hulpverlening via het diaconaat. Gebleken is dat de activiteiten elkaar goed aanvullen en dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan als de kerkgemeenschap Maas- en Beekdal in Sittard, Geleen en de omliggende regio actief wordt. Er zijn ook praktische redenen om samen te gaan. Net als bij andere kerken loopt het ledenaantal terug en is het niet altijd eenvoudig om vrijwilligers te vinden.

Protestanten vormen een actieve minderheid in het overwegend rooms-katholieke zuiden van Nederland. Vroeger werden de verschillen tussen protestanten en rooms-katholieken als heel belangrijk beleefd, maar in deze tijd is er meer nadruk op de overeenkomsten: je leven inrichten, geïnspireerd door de boodschap van Jezus over geloof, hoop en liefde, zoals die in de Bijbel opgetekend is.

Marnix van Gurp (voorzitter Sittard-Grevenbicht) zegt: “Het vormen van één protestantse kerkgemeenschap in deze regio is een logische volgende stap nu we al zoveel samen doen. Ik geloof dat ons samengaan ook nieuwe kansen biedt om voor mensen van betekenis te zijn. Binnen en buiten de kerk."

Bertha Verkerk-Lam (voorzitter Geleen-Beek-Urmond) vult aan: “Ik denk dan aan de vele activiteiten die we organiseren. Aan de zorg en aandacht die we geven aan mensen die het nodig hebben, aan nieuwe vormen van kerkdiensten of aan het creatieve gebruik van onze historische kerkjes. Alleen als we de krachten bundelen lukt dat."

Achtergrond Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal
Al sinds de 16e eeuw zijn protestanten aanwezig in deze regio. Er staan nog steeds prachtige historische protestantse kerkgebouwen in de omgeving, zoals in Sittard, Beek, Grevenbicht en Urmond. Ook na het samengaan blijven deze kerken vooralsnog in beschikbaar voor diensten, trouwbijeenkomsten, concerten of andere activiteiten. De Johanneskerk in Sittard en Ontmoetingskerk in Geleen zijn grote en moderne kerken, en worden gebruikt voor gezamenlijke diensten en grootschalige activiteiten.

Na het samengaan per 1 juli 2020 zal de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal:
  • 1500 leden tellen, verspreid over de ruime omgeving van Sittard-Geleen. Tussen Echt en Meerssen, en tussen Brunssum en de Belgische grens;
  • over bijna 200 vrijwilligers beschikken, die de vele kerkelijke en maatschappelijke activiteiten mogelijk maken;
  • diensten houden in de Johanneskerk (Sittard), het Gruizenkerkje (Sittard), het Podiumkerkje (Grevenbicht), de Ontmoetingskerk (Geleen) en de protestantse kerken in Urmond en Beek.
terug