Krantenleeskring sluit seizoen af

Woensdag 29 juni 2022
Een heel seizoen wordt er gesproken over wel en wee, ver weg en dichtbij, naar aanleiding van krantenberichten. Samen je verwondering uiten over grote en kleine gebeurtenissen op het wereldtoneel. Een onderwerp belichten vanuit diverse invalshoeken en luisteren naar elkaars visie. Er worden soms oplossingen aangedragen waarvan je zou hopen dat politiek Den Haag of de wereldleiders er notie van zouden nemen, tja…..
Van september tot en met juni ontmoeten de deelnemers elkaar eens per twee weken bij één van hen thuis. Door corona liep dat de afgelopen jaren natuurlijk anders.

De afsluitende bijeenkomst kent enkele tradities. Geen kranten, maar koffiedrinken met wat lekkers erbij op het terras van de Ophovenerhof en het voordragen van een gedicht. Dat gebeurde dit jaar op 29 juni. Er kwamen oude en nieuwe gedichten voorbij, van Ida Gerhardt tot Jules Deelder, beschouwend, ontroerend en vrolijk.
De groep was niet compleet, twee leden konden er niet bij zijn. Vorig jaar was er vanwege corona geen afsluitende bijeenkomst en in 2020 gebeurde dat in de parktuin bij Hoogsteate. Nu kon het weer bij de Ophovenerhof plaatsvinden.
In de loop der jaren zijn er diverse wisselingen in de samenstelling van de groep geweest, door ziekte, overlijden en verhuizingen. De groep bestaat uit 10 leden, 4 van hen zijn er al vanaf het begin, ruim 15 jaar geleden, bij. Eén van de nieuwe deelnemers gaf een mooi compliment als evaluatie van zijn eerste seizoen: “Ik ga hier altijd ‘lichter’ vandaan, dan dat ik kwam.”

Willy de Koning

terug